pnunews.com

اخبار پیام نور

پیام نور نیوز

کلیه لینک ها توسط دانشگاه پیام نور منتشر شده است و پایگاه پیام نور نیوز همان لینک ها را باز نشر کرده است . پیام نور نیوز مسوولیتی در قبال محتوای این لینک ها برعهده نمیگیرد.

راهنما:
برای جستجوی ساده کافیست از دکمه ی Ctrl+F استفاده کنید و کلمه مورد نظر خود را جستجو کنید!

لینک دانلود

عنوان کتاب با جزوه

حجم فابل

2010Prehistoric
Life

Evolution and the Fossil
Record.pdf

Prehistoric Life-Evolution and the Fossil Record

17.09 MB

A_History_of_Literary
Criticism and_Theory__.pdf

History
of Literary Criticism and Theory

7.23 MB

ab va fazelab
roostaha.pdf

آب و فاضلاب روستاها (مديريت و آباداني روستاها)

4.41 MB

abgine.pdf

جزوه
آشنايي با ابزار كار آبگينه (هنرهاي
صناعي)

7.73 MB

adyan jehane bastan 3.pdf

اديان ايران پيش از اسلام 1

3.31 MB

agaliathay mosalman dar
jahan.pdf

جزوه
درس فرهنگ و تمدن مسلمانان

2.58 MB

Almadkhal.pdf

المدخل الي علوم نهج البلاغه

5.27 MB

AMALEYATE KESHAVARZI
NAHA.pdf

عمليات
كشاورزي

3.29 MB

amozesh Ghoran sale 2
rahnemaei.pdf

روش تدريس و تحليل محتوي كتب قران دوره راهنمايي (2)

2.58 MB

amozeshe Ghoran sale 3
rahnemaei.pdf

روش
تدريس و تحليل محتوي كتب قران دوره راهنمايي
(3)

2.52 MB

analysis of urban
spaces.pdf

تحليل فضاهاي شهري (مهندسي معماري)

6.87 MB

Anasor v jozeiat banahaye
tarikhi.pdf

عناصر
و جزييات بناهاي تاريخي

12.11 MB

andezehgiri electrici.pdf

اندازه گيري الكترونيكي

27.53 MB

ashenaee ba abgineh.pdf

آشنايي
با آبگينه (هنرهاي صناعي
)

7.32 MB

ashenaee ba abzar va
mavad kar negargari.pdf

آشنايي با ابزار و مواد كار نگار گري

10.38 MB

ashenaee ba memari
moaser.pdf

آشنايي
با معماري معاصر

10.46 MB

Ashenaee ba tashkilat
dolat jomohri islami iran.pdf

آشنايي با تشكيلات دولت در جمهوري اسلامي ايران

1.87 MB

ashenaee ba zendgi
payambar.pdf

جزوه
آشنايي با زندگي پيامبر

2.11 MB

ashenaei-ba-memarie-jahan.pdf

آشنايي با معماري جهان (رشته
مهندسي معماري و مرمت
بناهاي
تاريخي
)

19.81 MB

ashnaii ba abzar sanaye
felez.pdf

آشنايي
با ابزار وسايل تجهيزات و مواد اوليه هنر و
صنايع فلز

2.74 MB

ashynaee ba farhango
adabiat iran.pdf

آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران

1.11 MB

Asibshensi varzeshi.pdf

آسيب
شناسي ورزشي

2.31 MB

avashenasi ve tejvide
ghoran.pdf

آوا شناسي و تجويد قرآن

1.56 MB

ayeen dadrasi 3.pdf

آيين
دادرسي مدني 3

743.928 KB

ayeen dadrasi madani
2.pdf

آيين دادرسي مدني 2

894.433 KB

az-manteghi.pdf

آزمايشگاه مدار منطقي (مهندسي سخت
افزار،
نرم‌افزار، برق)

5.29 MB

azmayeshgah memari
computer.pdf

آزمايشگاه معماري كامپيوتر (اصلاح
شده
)

4.6
MB

Balaghate ghorane
karime-1.pdf

بلاغت قرآن كريم

1.56 MB

baraname rizi
mosharekati.pdf

برنامه ريزي مشاركتي

1.44
MB

baresi honar iran dar
shargh.pdf

جزوه فرهنگ و هنر پيش از اسلام

14.68 MB

baresi honarhay islami
dar doran moaser.pdf

بررسي هنرهاي اسلامي در دوران معاصر
(هنر
)

24.29
MB

baresi tasir honar iran
dar shragh.pdf

بررسي تاثير هنر ايران در شرق

14.65 MB

barname rizi va modiryat
estratejik.pdf

برنامه ريزي مديريت استراتژيك با
رويكرد تدوين
استراتژي
(مديريت اجرايي و
MBA)

11.01
MB

barnamehrizi mojtamehay
zisti.pdf

اصول و روش هاي برنامه ريزي مجتمع
هاي زيستي

2.21 MB

Barnamerizi Shahrhaye
Jadid.pdf

برنامه ريزي شهرهاي جديد (ارشد
جغرافياي شهري
)

1.42
MB

Bime mahsolat.pdf

بيمه محصولات كشاورزي

618.469 KB

Biozonation.pdf

بايوزوناسيون و مدل هاي
بايواستراتيگرافي

3.82
MB

bishimi hormonha.pdf

بيوشيمي هورمون ها

2.05 MB

canalhay abresani.pdf

كانال هاي آبرساني (مديريت و
آباداني روستاها
)

5.21
MB

choobshenasi.pdf

چوب شناسي و حفاظت چوب

28.33 MB

Chromatin.pdf

بيوشيمي كروماتين (كارشناسي ارشد
زيست شناسي
)

8.52
MB

CMMI Introduction.pdf

جزوه CMMI Introduction (رشته
مديريت فناوري
اطلاعات)

297.148 KB

contol keyfi.pdf

كنترل كيفيت و استانداردهاي هنرهاي
اسلامي ايران
1

541.908
KB

daramadi-bar-shahrshenasi.pdf

درآمدي بر شهر شناسي (رشته مهندسي
شهرسازي
)

8.91 MB

Dastan kootah.pdf

داستان كوتاه (7 داستان از 9 داستان)

1.73
MB

daveriye akhlagh.pdf

اخلاق جهاني

2.19 MB

ecology marta.pdf

اكولو‍ژ مرتع

3.37
MB

eghtesad manabe.pdf

اقتصاد منابع طبيعي

3.06 MB

Eghtesade Sanati
karshenasi arshad.pdf

جزوه اقتصاد صنعتي( كارشناسي ارشد)

7.5
MB

Eghtesade Sanati.pdf

جزوه درس اقتصاد صنعتي (مقطع كارشناسي)

1.35 MB

Encyclopedia of Islam.pdf

A concise Encyclopedia of Islam

3.06
MB

enghelab islami va
rishehay tarikhi an.pdf

انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي تاريخي آن
(رشته
تاريخ)

1.16 MB

Enghelabe islamie
Iran.pdf

مجموعه مقالات انقلاب اسلامي ايران
و بازتاب
آن

1.86
MB

English in Library and
Information Science (3).pdf

زبان تخصصي رشته كتابداري (3)

541.403 KB

English in library and
information sciences 2.pdf

زبان تخصصي رشته كتابداري (2)

808.74
KB

ensan tabiat memari.pdf

انسان، طبيعت، معماري

12.23 MB

Ertebatat
&noavari2.pdf

جزوه ارتباطات و نوآوري (ترويج و
آموزش كشاورزي
)

1.95
MB

Essential Contract Law.pdf

Essential Contract Law

3.1 MB

esterategy hay modiryat
danesh.pdf

استراتژي‌هاي مديريت دانش (مديريت
فناوري
اطلاعات)

2.31
MB

falsafeh feghh.pdf

فلسفه فقه

1.09 MB

Fane trajome.pdf

فن ترجمه (عربي-فارسي)

3.38
MB

Fanshenasi v asibshenasi
banahaye tarikhi.pdf

فن شناسي و آسيب شناسي بناهاي
تاريخي

15.37 MB

feghhe tatbighi.pdf

فقه تطبيقي 2

3.19
MB

foonone pishbini der
bernameh rizie shehri ve menteghehei.pdf

فنون پيش بيني دربرنامه ريزي شهري و
منطقه اي

6.92 MB

G I S.pdf

سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)

4.78
MB

Geo Ensani 2.pdf

جزوه درس جغرافياي انساني ايران 2
(رشته جغرافياي
طبيعي)

7.91 MB

Geo Ensani1.pdf

جزوه درس جغرافياي انساني ايران 1
(رشته جغرافياي
طبيعي)

8.33
MB

Geography Ejtamaei
Shahrha Ecology Ejtemaei Shahr.pdf

جغرافياي اجتماعي شهرها اكولوژي
اجتماعي شهر

6.64 MB

Geography Tabiei Shahr
(Hidrology & Seil khizi Shahr).pdf

جغرافياي طبيعي شهر (درس هيدرولوژي
شهري
)

4.59
MB

Ghavanin hakem bar
porojeha.pdf

قوانين حاكم بر پروژه ها

528.164 KB

ghaziehay sieloo marboot
be dars jabr 3.pdf

جزوه درس جبر 3 (قضيه هاي سيلو)

645.635
KB

giyahan abzi.pdf

گياهان آبزي

3.32 MB

hefazat ab va khak
takmili.pdf

حفاظت آب و خاك تكميلي

3.83
MB

HEKMAT VA HONAR
ISLAMI.pdf

حكمت و هنر اسلامي

796.656 KB

hendese karbordi.rar

هندسه كاربردي

19.11
MB

hendese manazer va
maraya.pdf

هندسه مناظر و مرايا

13.16 MB

Hendeshe manzer.pdf

هندسه مناظر و مرايا

4.33
MB

hoghogh madani 2.pdf

جزوه حقوق اموال و مالكيت (درس حقوق
مدني 2
)

2.56 MB

hoghogh sazmanhay
binolmellali.pdf

حقوق سازمان هاي بين المللي

3.06
MB

honar dar donyae
kodakan.pdf

هنر در دنياي كودكان

7.08 MB

Hydroclimatology
Perspectives
and Applications.pdf

منبع درس (كاربرد سنجش از دور
دراقليم شناسي
)

20.34
MB

Identification of Range
Plants.pdf

شناسايي گياهان مرتعي

3.21 MB

jameh shenasi tarikhi.pdf

جزوه جامعه شناسي تاريخ

2.63
MB

jameshnasi oghat ferghat
va motale.pdf

جامعه شناسي اوقات فراغت و مطالعه

2.23 MB

jangaldari.pdf

جزوه جنگل‌داري (منابع طبيعي و محيط
زيست
)

581.639
KB

javan.pdf

تاريخ الادب العربي من سقوط بغداد
الي العصر
المعاصر

738.269 KB

jirehnevisi.pdf

جيره نويسي آبزيان (شيلات)

618.349
KB

joghrafiaye tarikhiye
serzeminhaye eslami.pdf

جغرافياي تاريخي سرزمين هاي اسلامي

2.04 MB

jozve dars elm va amozesh
dar jahan tashayo .pdf

جزوه درس علم و آموزش در جهان تشيع

1.82
MB

jozve dars gherate motoon
tafsiri.pdf

جزوه درس قرائت و درك متون تفسيري

1.91 MB

jozve dars makateb tarikh
negari dar tamadon eslami.pdf

جزوه درس مكاتب تاريخ نگاري در تمدن
اسلامي

2.41
MB

jozve dars naghd moton
trikhi.pdf

جزوه درس نقد متون تاريخي

3.23 MB

jozve dars Ravesh shenasi
tarikh.pdf

جزوه درس روش شناسي تاريخ

3.23
MB

jozve dars tarikh egtemai
shiei .pdf

جزوه درس تاريخ اجنماعي شيعه

1.25 MB

jozveh akhlagh
khanevadeh.pdf

جزوه اخلاق خانواده

3.49
MB

Jozveh arabi ensha 3.pdf

جزوه عربي انشا (3) د.ديزيره سقال

3.22 MB

jozveh azmayehagh memari
computer.pdf

جزوه آزمايشگاه معماري كامپيوتر

4.6
MB

jozveh din ve akhlagh.pdf

جزوه دين و اخلاق

1.93 MB

jozveh kalam jadid.pdf

جزوه كلام جديد

5.61
MB

jozveh motone dini be
zeban kharejie 3.pdf

جزوه متون ديني به زبان خارجي 3

2.8 MB

jozveh parvaz va
tejarat.pdf

جزوه پرواز و تجارت درس امور مسافرت
و صدور
بليت

4.87
MB

jozveh tarikh felsefeh
eslami 2.pdf

جزوه تاريخ فلسفه اسلامي 2

1.09 MB

jozveh zaban Takhasosi
karshenasi arshad oloom eghtesadi.pdf

جزوه زبان تخصصي كارشناسي ارشد علوم
اقتصادي

5.57
MB

jozveh zeban
,akhlagh,.pdf

جزوه زبان اخلاق

1.04 MB

jozveh zeban.pdf

جزوه زبان اخلاق در فلسفه

2.16
MB

jozveh zerat takmili.pdf

جزوه زراعت تكميلي

6.48 MB

karakgah omoomi 2.pdf

كارگاه عمومي 2

3.56
MB

Karborde Amar va
Ehtemalat dar EghlimShenasi.pdf

كاربرد آمار و احتمالات در اقليم
شناسي (كارشناسي
ارشد اقليم
شناسي
)

18.67 MB

Karborde narmafzare
rayanee.pdf

روش تحقيق رايانه اي

2.51
MB

kargah omoomi 1.pdf

كارگاه عمومي 1

4.36 MB

karstbook(4-6-1390).pdf

هيدرولوژي كارست

3.43
MB

ketabkhanehay daneshgahi
va tose elmi.pdf

جزوه كتابخانه هاي دانشگاهي و توسعه
ملي

22.66 MB

ketabkhanehy omoomi va
tose farhangi.pdf

كتابخانه هاي عمومي و توسعه فرهنگي

583.031
KB

Khoshnevisi va tarahi
horoof 2.pdf

خوشنويسي و طراحي حروف 2

3.95 MB

Ktabkhanehhaye
Tekhssossi.pdf

جزوه درس كتابخانه هاي تخصصي و
توسعه اهداف سازماني
(كتابداري)

3.05
MB

Maad dar
nahjolbalagheh.pdf

معاد در نهج البلاغه

4.11 MB

mabani bio teknology va
keshte bafte giahi.pdf

مباني بيوتكنولوژِي و كشت بافت
گياهي

4.99
MB

Mabani Computer.pdf

مباني كامپيوتر و اينترنت (كتابداري
و اطلاع
رساني)

6.7 MB

mabani khoshenvisi.pdf

مبادي و مباني اصول خطوط و خوشنويسي
اسلامي ايران
1

1.15
MB

mabani oloom riazi.pdf

مباني علوم رياضي (رشته رياضيات و
كاربردها
)

1.26 MB

Mabanie Modiriat
Sanati.pdf

مباني مديريت صنعتي

1.29
MB

magamtism vadegargooni
iran.pdf

ماگماتيسم ودگرگوني ايران (پترولوژي)

4.64 MB

Maghadir vigeh va bordar
vigeh.pdf

جزوه رياضيات و كاربرد آن در مديريت
2 (بخش مربوط
به مقادير
ويژه و بردارهاي ويژه
)

1.84
MB

Maktabhay adabi.pdf

مكتب هاي ادبي

463.443 KB

marta dari.pdf

مرتع داري

3.99
MB

masaleh sakhtemani.pdf

مصالح ساختمان

9.62 MB

mashinha va tajhizat
sabet zeraee.pdf

ماشينها و تجهيزات ثابت زراعي

14.55
MB

Masoliat Madani.pdf

جزوه مسئوليت مدني (حقوق مدني 4)

2.12 MB

mekanik sayalat va
hidrolik.pdf

مكانيك سيالات و هيدروليك

10.79
MB

mghamat alheriri.pdf

مقامات حريري

390.009 KB

modelhaye kami dar
shahrsazi.pdf

مدل هاي كمي در شهر سازي

2.66
MB

MODIRYAT MANABE
ETELATI.pdf

مديريت منابع اطلاعاتي (مديريت
فناوري
اطلاعات)

3.6 MB

modiryat shahri.pdf

مديريت شهري (رشته جغرافيا)

1.7
MB

MODIRYAT VA TOLIED
SANATI.pdf

مديريت و توليد صنعتي

7.99 MB

modriyat tolied va
falyathay keshavarzi.pdf

جزوه مديريت توليد و فعاليت هاي
كشاورزي

3.38
MB

Mofradare qoran.pdf

مفردات قرآن كريم (1)

1.26 MB

mohandesi zehkeshi.pdf

اصول مهندسي زهكشي (آب و خاك)

3.7
MB

mohandsye faktorhaye
ensani dar mohit kar .pdf

مهندسي فاكتورهاي انساني در محيط
كار

3.9 MB

mohit zist roostaee.pdf

محيط زيست روستاها (مديريت و
آباداني روستاها
)

1.19
MB

moton dini be zeban
kharegi 1.pdf

متون ديني به زبان خارجي 1

2.44 MB

moton dini be zeban
kharegi 2.pdf

متون ديني به زبان خارجي 2

2.47
MB

moton erfani be zeban
kharegi 2.pdf

جزوه متون عرفاني به زبان خارجي 2

2.06 MB

moton erfani be zeban
kharegi1.pdf

متون عرفاني به زبان خارجي 1

1.62
MB

Motone adabi.pdf

متون ادبي در راستاي نهج البلاغه

1.45 MB

Motoon bargozideh nasr
adabi.pdf

متون برگزيده نثر ادبي (كارشناسي
ارشد زبان و ادبيات
انگليسي)

3.05
MB

motor haye ehteraghi.pdf

موتورهاي احتراقي

9.62 MB

mozedari farsh.pdf

موزه داري فرش

3.36
MB

msael klamie jedid
(1).pdf

مسائل كلامي جديد 1 (كارشناسي فلسفه
و كلام
اسلامي)

3.66 MB

Nabovat va emamat.pdf

نبوت و امامت

7.14
MB

Naghshekeshi.keshavarzi.pdf

رسم فني و نقشه كشي (رشته هاي
كشاورزي
)

16.27 MB

naghshye rah modiryat
proje .pdf

نقشه راه مديريت پروژه

3.93
MB

nagsheha va nemodarhay
eghlimi.pdf

نقشه ها و نمودارهاي اقليمي (رشته
جغرافيا
)

9.44 MB

Nahve karbordi-1.pdf

نحو كاربردي قسمت اول (ارشد نهج
البلاغه
)

3.31
MB

Nahve karbordi-2.pdf

نحو كاربردي 2

1.67 MB

NAMAYESH DAR IRAN.pdf

نمايش در ايران

622.617
KB

namayeshnamehnevisi be
zaban sadeh.pdf

نمايش نويسي به زبان ساده

29.08 MB

Narmafzar metre baravoord
– mohandesi poroje.pdf

جزوه درسي نرم افزارهاي متره و
برآورد

2.92
MB

narmafzar.pdf

آشنايي با نرم‌افزارهاي مفيد
رياضي(رياضيات كاربردي و
آمار)

3.27 MB

nashriart advari.pdf

مقدمه اي بر مديريت پيايندها و
نشريات ادواري
(كتابداري و اطلاع رساني)

741.165
KB

natural law.pdf

قوانين مديريت منابع طبيعي

3.4 MB

nazarieha-va-raveshhaye-tarrahi.pdf

نظريه‌ها و روش‌هاي طراحي (كارشناسي
ارشد مهندسي
معماري)

24.37
MB

noavari dar bakhsh
dolati.pdf

جزوه نوآوري در بخش دولتي (ارشد
مديريت دولتي
)

1.41 MB

nosos.pdf

نصوص من النظم و النثر من السقوط
بغداد الي العصر
المعاصر

457.215
KB

Olom nahjolbalagheh-2.pdf

علوم نهج البلاغه 2

5.2 MB

osule barnamerizi
mantaghehi.pdf

اصول برنامه ريزي منطقه اي

5.2
MB

osule biomekanik va
tahlil harekat.pdf

جزوه اصول بيومكانيك و تحليل حركت
(درس مقدمات بيو مكانيك
ورزشي)

7.42 MB

osule mohandesi
jangal.pdf

اصول مهندسي جنگل (منابع طبيعي و
محيط زيست
)

19.67
MB

padidari va paydari.pdf

تاريخ فقه و فقها

891.39 KB

padidari.pdf

پديداري و پايداري فقه هزار و چهار
صد ساله (رشته فقه و مباني
حقوق)

891.39
KB

pajooheshe dar honar
yoonan&rum.pdf

جزوه پ‍ژوهشي در هنر يونان و روم (ارشد
پ‍ژوهش
هنر)

481.185 KB

Paleoecology book.pdf

پالئواكولوژي (رشته زمين شناسي)

4.54
MB

parcheshenasi 2.pdf

پارچه شناسي 2

795.465 KB

Pedidarshenasi.pdf

جزوه پديدارشناسي مباني براي پژوهش
هاي علوم انساني (ارشد مديريت
دولتي)

937.528
KB

plant Ecophyziology.pdf

اكو فيزيولوژي گياهي

4.9 MB

Proteinha va asidhay
neoklik.pdf

پروتئين ها و اسيدهاي نوكلئيك

7.14
MB

raftar sazmani
baroykardenteghadi.pdf

رفتار سازماني رويكرد انتقادي
(تجديد نظر
12/1390)

10.39 MB

Rahnamay electromeghnatis
2.pdf

راهنماي الكترومغناطيس 2

2.87
MB

Rahnamay hale masael
electromeghantis 1.pdf

راهنماي حل مسائل الكترو مغناطيس 1

4.84 MB

Rahnamy barsi kotob
darsi.pdf

جزوه راهنماي بررسي كتب درسي(مربوط
به درس آموزش
رياضي)

1.78
MB

ravabet.pdf

مقدمه اي بر روابط عمومي (رشته
كتابداري
)

981.117 KB

ravanshenasi modiryat.pdf

روانشناسي مديريت

1.2
MB

ravesh tahgig dar
olom.pdf

روش تحقيق در علوم

17.11 MB

Raveshay bioshimi va
biphizic.pdf

روشهاي بيوشيمي و بيوفيزيك

6.16
MB

raveshay tarbiyat badni
baray dakhel kelas.pdf

روشهاي تربيت بدني براي داخل كلاس

9.04 MB

Revanshenasie siasi.pdf

روان شناسي سياسي (رشته مديريت
دولتي
)

6.96
MB

rokhsarehay bentoniky.pdf

رخساره‌هاي بتونيكي (چينه و فسيل)

11.08 MB

Romaan 1.pdf

رمان 1

5.99
MB

rusta1.rar

روستا 1 (مهندسي معماري)

8.3 MB

rusta2.rar

روستا 2 (مهندسي معماري)

3.89
MB

sakhteman1.pdf

ساختمان 1 (رشته مهندسي معماري)

15.51 MB

sazmandehi rayanehi
manbe.pdf

سازماندهي رايانه اي منابع

3.77
MB

sazmanhay
beynolmelalai.pdf

جزوه سازمانهاي بين المللي (رشته
علوم سياسي
)

1.21 MB

seyre tahvole naghshe dar
iran.pdf

جزوه بررسي نقش و رنگ در نقوش
ايراني

24.07
MB

Shenakht sazehaye
sonati.pdf

شناخت سازه هاي سنتي

13.14 MB

shenakht va arzyabi
farsh.pdf

ارزيابي و ارزشيابي فرش

642.559
KB

shenakht va arzyabi
karbordi honarhay islami 1.pdf

شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي
اسلامي 1

598.996 KB

shenakht va arzyabi
karbordi honarhay islami 2.pdf

شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي
اسلامي 2

293.423
KB

shenakht va arzyabi
karbordi honarhay islami 3.pdf

شناخت وارزيابي كاربردي هنرهاي
اسلامي 3

310.241 KB

SHIVEHYA HONARI DORAN
ISLAMI IRAN.pdf

شيوه هاي هنري دوران اسلامي ايران

2.81
MB

sir tahvol va tatavor
naghsh va namad dar honarhay sonati iran.pdf

سير تحول و تطور نقش و نماد در
هنرهاي سنتي
ايران

1.27 MB

Synoptic Climatology in
Environmental Analysis.pdf

Synoptic Climatology in
Environmental Analysis\Brent Yarnal

4.11
MB

Tafsir Nagshehha va
nemodarhay mozoee.pdf

تفسير نقشه ها و نمودارهاي موضوعي

8.89 MB

tafsir tartibi ghoran
karim 1.pdf

تفسير ترتيبي قران كريم 1 (مقطع
كارشناسي و جبراني
ارشد)

924.841
KB

Tafsire tartibi qoran
karim-3.pdf

تفسير ترتيبي قرآن كريم

1.5 MB

Tafsire tartibi2.pdf

تفسير ترتيبي 2(علوم قرآن وحديث)

5.48
MB

Tajvid-3.pdf

تهذيب القراء (تجويد 3)

1.4 MB

Tajvid-4.pdf

تهذيب القراء (تجويد 4)

859.177
KB

Tanavoe zisti.pdf

تنوع زيستي

1.3 MB

Tarahi baghe va park.pdf

طراحي باغ و پارك

19.24
MB

tarahi manzareh
&cheshmandaz.pdf

اصول طراحي منظره و چشم انداز
(منابع طبيعي و محيط
زيست)

10.48 MB

tarh ashya.pdf

طرح اشياء در تمدن اسلامي

2.65
MB

tarh rizi vahedhaye
sanati .pdf

طرح ريزي واحدهاي صنعتي

6.7 MB

Tarikh adabiat jahan.pdf

جزوه تاريخ ادبيات جهان (گروه
كتابداري و اطلاع
رساني)

6.58
MB

Tarikh adabyat
iran(reshteh ketabdari) .pdf

تاريخ ادبيات ايران (رشته كتابداري)

5.36 MB

tarikh eslam dar mesr,
sham.pdf

جزوه تاريخ اسلام در مصر و شام

1.12
MB

tarikh parche va lebas
1.pdf

تاريخ پارچه و لباس 1

4.54 MB

Tarikh ulom.pdf

تاريخ علوم (كتابداري)

8.36
MB

tarikhche va makteb
tazhib.pdf

تاريخچه و مكاتب تذهيب

14.24 MB

tarikhcheh nasaji dar
jahan.pdf

تاريخچه نساجي در جهان (هنرهاي
صناعي
)

24.14
MB

Tarikhe falsafeh
eslami-2.pdf


تاريخ فلسفه اسلامي 2 اديان و عرفان

2.37 MB

Tarikhe kalam va falsafeh
eslami.pdf

تاريخ كلام و فلسفه اسلامي

2.69
MB

tarikhe shahr va
shahrsazi dar jahan.pdf

تاريخ شهر و شهرسازي درجهان (رشته
مهندسي
شهرسازي)

12.59 MB

Tarjome adabi 1.pdf

ترجمه ادبي 1

1.12
MB

Tarjome adabi 2.pdf

ترجمه ادبي 2

671.147 KB

Tasir qoran dar peydayesh
olome zaban arabi.pdf

تأثير قرآن در پيدايش علوم زبان
عربي

1.2
MB

termodinamik .pdf

اصول ترموديناميك

3.68 MB

Toohid dar
nahjolbalagheh.pdf

توحيد در نهج البلاغه

3.3
MB

Tose eghtesadi ba mabani
islami.pdf

توسعه اقتصادي بامباني اسلامي
(كارشناسي ارشد
اقتصاداسلامي)

19.72 MB

tour va honar
tourgardani.pdf

تور و هنر تورگرداني (رشته مديريت
جهانگردي
)

1.55
MB

vajeh pardaz.pdf

واژه پرداز فارسي و لاتين (كتابداري
و اطلاع
رساني)

5.67 MB

veze kononi jehan eslam
1.pdf

وضع كنوني جهان اسلام 1

3
MB

veze kononi jehan eslam
2.pdf

وضع كنوني جهان اسلام 2

2.7 MB

wood metal.pdf

كنترل كيفيت و استانداردهاي هنرهاي
اسلامي ايران
2

1.46
MB

zabab takhasosy 1 arshad
eslam.pdf

جزوه زبان تخصصي 1 (رشته كارشناسي
ارشد تاريخ
اسلام)

1.21 MB

Zaban-
Nahjolbalagheh(Tarjomeh).pdf

زبان ارشد (نهج البلاغه)

1.35
MB

ZABAN TAKHASOSI ARSHHAD
HONAR.pdf

زبان تخصصي ارشد هنر

217.885 KB

zaban takhasosi
geomorphology.pdf

زبان تخصصي 1 (‍ژئومورفولوژي،‌ آب و
هوا
شناسي)

8.3
MB

zaban takhasosi modiryat
ejraee.pdf

زبان تخصصي مديريت اجرايي و MBA (كارشناسي ارشد )

438.45 KB

zaban takhasosi reshte
adbiat arab.pdf

زبان تخصصي 2 (رشته ادبيات عرب)

509.843
KB

zaban takhsosi 3 fasfaeh
va kalam.pdf

زبان تخصصي 3 رشته فلسفه و كلام

4.4 MB

Zabane olom qoran.pdf

زبان خارجي ( كارشناسي ارشد علوم
قرآن و
حديث )

1.19
MB

zaminshenasi phizici
bakhshe-1j2.pdf

زمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت
اول
)

11.13 MB

zaminshenasi phizici
bakhshe-2j2.pdf

زمين شناسي فيزيكي جلد دوم (قسمت
دوم
)

9.91
MB

zaminshensi phizici
bakhshe-1.pdf

زمين شناسي فيزيكي جلد اول (قسمت اول)

10.43 MB

zaminshensi phizici
bakhshe-2.pdf

زمين شناسي فيزيكي جلد اول (قسمت
دوم
)

10.5
MB

Zebanshenasie
Karbordi.pdf

جزوه درس زبان شناسي
كاربردي(كتابداري
)

3.99 MB

zibashenasi kashi.pdf

زيباشناسي كاشي

14.03
MB

دریافت اخبار پیام نور از طریق پیام کوتاه
آموزش ایزو

سیستم گلستان شکرستان طنز نوشته های دانشگاه پیام نور
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به پیام نور نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع و درج لینک بلامانع است .
طراحی : پیام نور نیوز