pnunews.com

اخبار پیام نور

پیام نور نیوز

هیات وزیران آیین نامه اجرایی شرایط اعمال تخفیف شهریه برای دانشجویان مشمول بند ۹۵ قانون برنامه بودجه کل کشور را تصویب و ابلاغ کرد است

به گزارش اخبار پیام نور PnuNews.com هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ آبان ۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند ۹۵ را تصویب کرد.
این آیین نامه توسط معاون اول رئیس جمهور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه ابلاغ شد.
براساس این آیین نامه شرایط اعمال تخفیف شهریه برای دانشجویان چهار گروه 1ـ ایثارگران2ـ تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور3ـ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)4ـ حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری، اعلام شده است

+برای دانلود آیین نامه شرایط اعمال تخفیف شهریه دانشجویان کلیک کنید

 

تخفیف شهریه

شرایط تخفیف شهریه
تخفیف شهریه ایثارگران
آیین نامه تخفیف شهریه

 

 

 

آیین نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ سازمان اوقاف و امور خیریه
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی بند (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ ایثارگران: مشمولان بند (ک) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان.
ب ـ دانشجویان مشمول: دانشجویان شاغل به تحصیل در گروه های چهارگانه زیر:
۱ـ ایثارگران
۲ـ تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور
۳ـ تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
۴ـ حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری مطابق مصوبه جلسه بیستم مورخ ۴/۸/۱۳۹۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی (موضوع ابلاغیه شماره ۹۲۵۷/۹۲/دش مورخ ۸/۸/۱۳۹۲ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی).
ج ـ دستگاه ها: بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه (حسب مورد).
د ـ دانشگاه ها و مؤسسات مشمول: دانشگاه های پیام نور، علمی ـ کاربردی، دوره های شبانه و مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی و شهریه بگیر (از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و پردیس خودگردان) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
ماده۲ـ تعداد نیمسال های پرداخت شهریه متناسب با آیین نامه های آموزشی در مقاطع تحصیلی و به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال تحصیلی (دوره های پودمانی علمی ـ کاربردی پنج نیمسال)
ب ـ کارشناسی پیوسته هشت نیمسال تحصیلی
ج ـ کارشناسی ارشد پیوسته دوازده نیمسال تحصیلی
د ـ دکتری حرفه ای چهارده نیمسال تحصیلی
هـ ـ دکتری پیوسته چهارده تا پانزده نیمسال تحصیلی
وـ کارشناسی ارشد ناپیوسته چهار نیمسال تحصیلی
ز ـ دکتری ph.D و تخصص پزشکی در هشت نیمسال تحصیلی
ح ـ فوق تخصص پنج نیمسال تحصیلی
تبصره ـ در موارد خاص هر گونه تغییر در سقف سنوات پرداخت به تشخیص بالاترین مقام دستگاه ها است، در غیر این صورت شهریه هر نیمسال تحصیلی اضافی برعهده دانشجویان مشمول خواهد بود.
ماده۳ـ دانشگاه ها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام پذیرفته شدگان معرفی شده از سوی دستگاه ها در هر نیمسال تحصیلی می باشند و دستگاه ها نیز موظفند در حدود اعتبارات تخصیص یافته شهریه تحصیلی را پرداخت نمایند.
ماده۴ـ هزینه های تحصیلی دانشجویان مشمول هر یک از دستگاه ها از محل اعتبار ردیف های زیر تأمین و پرداخت می گردد:
الف ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران: ردیف هزینه ای (۱ـ۱۳۱۶۰۰)
ب ـ سازمان بهزیستی کشور: ردیف هزینه ای (۱ـ۱۳۱۵۰۰)
ج ـ کمیته امداد امام خمینی (ره): ردیف هزینه ای (۱ـ۱۲۹۶۰۰)
د ـ سازمان اوقاف و امور خیریه: ردیف هزینه ای (۱ـ۱۰۹۵۰۰)
ماده۵ ـ چنانچه ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی دانشگاه در مقاطع تحصیلی توسط دانشجو احراز نگردد و دانشجو مشروط شود، براساس تعداد نیمسال های تحصیلی مشروطی و وضعیت آموزشی، پرداخت شهریه مندرج در این ماده با احتساب کسر درصدهای ذیل صورت می پذیرد:
الف ـ در صورت یک نیمسال تحصیلی مشروطی شصت درصد از سقف شهریه پرداخت می شود.
ب ـ در صـورت دو نیمـسال تحصیلی مشـروطی چهل درصـد از سقف شهریه پرداخت می شود.
ج ـ دانشجویانی که سه نیمسال تحصیلی مشروطی متناوب و بیشتر داشته باشند، حایز دریافت تسهیلات شهریه نخواهند شد.
تبصره ـ در صورتی که دانشجو برابر آیین نامه آموزشی از مشروطی خارج گردد، صددرصد شهریه تحصیلی پرداخت می گردد.
ماده۶ ـ شهریه پرداختی ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهای پردیس خودگردان و بین الملل دانشگاه های داخل کشور معادل شهریه همان رشته در دانشگاه آزاد اسلامی داخل کشور محاسبه و پرداخت می گردد.
ماده۷ـ دستگاه ها موظفند مبالغ شهریه پرداختی به دانشجویان مشمول در هر نیمسال تحصیلی به همراه نام، نام خانوادگی، نام دانشگاه، محل تحصیل، استان و شهرستان محل تحصیل، مقطع تحصیلی، کد ملی دانشجو، کد ایثارگری، کد مددجویی (مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور) و کد حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه نمایند.
ماده۸ ـ دانشجویان مشمول فقط از مزایای یکی از مشمولین بند (ب) ماده (۱) این آیین نامه برای هر مقطع تحصیلی، برخوردار و مبلغ شهریه توسط یکی از دستگاه ها پرداخت می گردد.
ماده۹ـ مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه در هر یک از دستگاه ها، برعهده بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه    می باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

۱۰ نظر به شرایط اعمال تخفیف شهریه برای دانشجویان

comment rss - Trackback

 1. دانشجو گفت:

  پس معدلهای بالا چی میشن!!!!!!!!!اونا سهمی ندارند!!!!!!!!!!!

 2. لیلا گفت:

  فرمودید قاریان ممتاز کشوری.آیا شامل افرادی هم ک در مرحله کشوری ارتش حائز رتبه ممتاز شدن میشه؟و چطور باید اعلام کنیم که این شرط رو داریم؟

 3. ایمان گفت:

  خدا خیرتون بده اگه دستون میرسه کمک کنید امتحان کلیات فلسفه رشته روانشناسی سوال 28و 30 یکی بود یعنی تکرار شده بود.من این سوال ها را اشتباه زدم و برای من دوتا اشتباه ثبت شده اگه امکان داره رسیدگی بشه و یا حداقل یکی از سوال ها حذف بشه چون من این امتحان را میفتم اگه این سوال اصلاح نشه

 4. محمود گفت:

  برای دانشجویان معدل الف دانشگاه پیام نور دوره کارشناسی، چرا تخفیف در شهریه اعمال نمیشود ؟ اگر میشود ما که خبر نداریم .

 5. عيسي مهرعلي گفت:

  درموردامتحانات.ازحذفيات كتب نيزسوال داده شده بود/

 6. حجت گفت:

  ما همچنان با تمام قدرت شهریه میدیم0خوش به حال اونایی که شرایطشو دارن

 7. مهدی گفت:

  من تحت پوشش کمیته امداد هستم . و تشکر میکنم که توجهی هم به ما دارین.اماقبلاهم این تخفیف بود ترمی 50هزارتومان که حتی پول کتابهامون هم نمیشد چه برسه به این که براشهریه بشه. هرچند دانشگاه من تموم شداما امیدوارم این کمک هزینه بتونه کمکی به کسانی که وضعیتی مثل من دارن بکنه و مثل قبل صحبت کاغذ بازی اداری و چندرغاز نباشه

 8. محمد گفت:

  شاگرد اولا هم معدلشونو بذارن دم کوزه؟؟؟؟!!! واقعا ک این چه قانونیه

 9. حسن گفت:

  فکر ی برای دانشجویان رشته معلم قران کرج بکنید هر روز یک درسی اضافه می شه

 10. نگین گفت:

  سلام این بخشنامه رایگان شدن دانشگاه برای مددحویان بهزیستی لغو شد من خودم مددجو هستم بهزیستی حرف زیاد میزنه نامه بازی زیاد داره اما مرد عمل نیست چند روز هست که ثبت نام شروع شده ولی من مثل ترم های گذشته باید خودم واریز کنم خواهشا نظرم رو تایید کنید شاید یکی پیدا بشه به حق ما رسیدگی کنه.

» ارسال نظرات

دریافت اخبار پیام نور از طریق پیام کوتاه
آموزش ایزو

سیستم گلستان شکرستان طنز نوشته های دانشگاه پیام نور
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به پیام نور نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع و درج لینک بلامانع است .
طراحی : پیام نور نیوز