pnunews.com

اخبار پیام نور

پیام نور نیوز

برای مشاهده اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون دانشگاه پیام نور کلیک کنید

با حمد و سپاس به درگاه خداوند دانا و توانای مطلق و با عرض تبریک و تهنیت به خواهران و برادران عزیزی که در این مرحله پذیرفته شده‌اند، ضرورت دارد کلیه پذیرفته‌شدگان با توجه به برنامه‌زمانی ثبت‌نام و با در دست داشتن مدارک ذیل در زمان مقرر با در نظر داشتن نکات اعلام شده برای ثبت‌نام به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ذیربط مراجعه نمایند.

الف) برنامه زمانی ثبت نام از پذیرفته شدگان براساس حرف اول نام خانوادگی
روز و تاریخ ثبت نام
ترتیب حرف اول نام خانوادگی
شنبه ۵/۱۲/۹۱
الف تا س
یکشنبه ۶/۱۲/۹۱
ش تا ی

ب) مدارک لازم برای ثبت نام
۱- هریک از پذیرفته‌شدگان می‌بایست بر حسب مورد یکی از موارد ذیل را درزمان ثبت نام ارائه نمایند:
– اصل ‌مدرک گواهینامه دوره چهار ساله و یا شش ساله نظام قدیم ‌آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیردبیرستان و یا هنرستان به انضمام یک برگ تصویر آن که نوع دیپلم، بخش و شهرستان محل اخذ دیپلم در آن قید شده باشد.
– اصل مدرک و یا گواهی تحصیلی متوسطه سال ما قبل دیپلم و دو سال ما قبل دیپلم برای داوطلبان نظام قدیم ‌آموزش متوسطه ویا داوطلبان دارای مدرک شش ساله نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان و یا هنرستان با نضمام یک برگ تصویر آن که بخش و شهرستان محل اخذ مدرک تحصیلی سال ماقبل دیپلم و دوسال ما قبل دیپلم در آن مشخص باشد.
– اصل گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی آن (که تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ اخذ شده باشد) برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر مرکز پیش دانشگاهی بانضمام یک برگ تصویر آن که نوع رشته تحصیلی دوره پیش دانشگاهی، بخش و شهرستان محل اخذ مدرک پیش دانشگاهی در آن قید شده باشد.
– اصل ‌مدرک‌و ‌یاگواهی ‌دیپلم ‌متوسطه ‌نظام‌جدیدآموزش‌ متوسطه ‌و سال‌ ما قبل‌دیپلم‌ برای داوطلبان نظام جدیدآموزش متوسطه با مهر و امضاء مدیر دبیرستان‌و‌یا هنرستان‌بانضمام‌یک‌برگ‌تصویرآن‌که بخش و شهرستان‌محل اخذمدرک تحصیلی دیپلم نظام جدیدوسال ما قبل دیپلم نظام جدید در آن مشخص باشد.
– اصل کارنامه تحصیلی دیپلم متوسطه نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش برای دیپلمه‌های نظام جدیدآموزش متوسطه(ریاضی‌فیزیک،علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی).
– اصل مدرک و یا گواهی دانش آموختگان دوره‌های معادل (دارندگان مدرک معادل کاردانی ) به شرط آن که دوره فوق با مجوز شورای‌ گسترش ‌آموزش‌ عالی وزارت علوم،‌ تحقیقات و فنآوری برگزار شده‌ باشد و مدارک معادل آنان مورد تایید وزارت متبوع باشد.
تبصره : براساس ضوابط مربوط قبولی این دسته از پذیرفته‌شدگان در مقطع بالاتر مورد تایید می باشد. بدیهی است در صورت پذیرش در مقطع کاردانی قبولی آنان لغو خواهد شد.
– اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای پذیرفته‌شدگان دارای مدرک مذکور با قید تاریخ اخذ مدرک ‌کاردانی حداکثرتا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ مشخص شده باشد، بانضمام‌ تصویر آن.
– اصل و یا گواهی مدرک دوره کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش وپرورش برای پذیرفته‌شدگان دارای مدرک مذکور با قید تاریخ اخذ مدرک ‌کاردانی(حداکثرتا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱) مشخص شده باشد، بانضمام ‌تصویر آن.
تبصره: مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پیش‌دانشگاهی ملاک عمل و قابل قبول می باشد لذا این دسته از پذیرفته شدگان(دارندگان مدرک مذکور) می توانند در مقطع کارشناسی به ادامه تحصیل بپردازند. بدیهی است که دروس گذرانده شده دانش آموختگان دوره فوق در صورت پذیرش در دوره کارشناسی پیوسته مطابق ماده ۶۳ آیین نامه آموزشی دوره‌های کاردانی،‌ کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوبه جلسه ۳۹۹ مورخ ۱۴/۲/۷۶ قابل معادل سازی نمی‌باشد.
– اصل یا گواهی سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان برای دارندگان مدرک دوره‌های کاردانی پیوسته آموزشکده‌های فنی و حرفه ای آموزش و پرورش که در آن بخش و شهرستان محل تحصیل در آن درج شده باشد.
۲- اصل شناسنامه و یک برگ فتوکپی از تمام صفحات آن
۳- اصل کارت ملی بانضمام ۲ برگ تصویر از پشت و روی آن..
۴- شش قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده درسال جاری.
۵- مدرکی‌ که ‌وضعیت ‌نظام ‌وظیفه ‌آنها را (برای برادران) با توجه ‌به ‌یکی از بند‌های مندرج در صفحه ۱۴۰ دفترچه راهنمای ثبت‌نام.
۶- اصل حکم مرخصی سالانه یا موافقت رسمی و بدون قید وشرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت.
ج–توضیحات سهمیه های نهادی
– معرفی نامه رسمی از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا اداره کل امور اداری وزارت جهاد کشاورزی با امضاء و مهر هریک از روسای ارگانهای مذکور.
مهم: هریک از معرفی‌ نامه‌های فوق الذکر لازم است‌ حداکثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمسال‌ اول ‌‌سال تحصیلی۹۳-۱۳۹۲ توسط پذیرفته‌شدگان و یا از طریق ارگان ذیربط ‌به ‌موسسه ‌آموزش عالی تحویل و یا ارسال‌گردد، در غیراینصورت برای نیمسال اول سال‌تحصیلی‌۹۳-۹۲ از ثبت‌نام‌ پذیرفته شده ممانعت بعمل‌ می‌آید، لذا لازم است پذیرفته شدگان ذینفع در این خصوص پیگیری لازم را از موسسه آموزش عالی و ارگان ذیربط داشته باشند.
توضیح بسیار مهم:
با توجه به ادغام ارگانهای بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد رسیدگی به امور آزادگان تحت عنوان بنیاد شهید و امور ایثارگران به اطلاع می‌رساند داوطلبانی ‌که‌ با هر یک از سهمیه‌های ذیل پذیرفته شده‌اند در زمان ‌ثبت نام، ملزم به ارائه فرم ‌و یا مدرکی ‌در رابطه‌ با‌ تایید سهمیه ثبت‌نامی ‌خویش‌ نمی‌باشند و ملاک‌ عمل‌ برای ‌ثبت‌نام ‌از ‌آنان ‌همان ‌عنوان ‌اعلام شده از سوی سازمان سنجش می باشد. سهمیه‌ شاهد: شامل ( فرزند معظم‌ شهید،اسیر و یا مفقودالاثر، جانبازان ‌عزیز۷۰ درصد به ‌بالا، فرزند جانبازان ‌عزیز۵۰ درصد به‌ بالا ‌و فرزندان‌ عزیز آزادگان )
سهمیه خانواده شهدا: شامل ( برادر، خواهر، پدر و مادر شهید، اسیر و یا مفقودالاثر)
سهمیه رزمندگان: شامل همسران معظم (شهید، اسیر و یا مفقودالاثر، آزادگان عزیز، همسر جانبازان عزیز ۵۰ درصد به بالا)
سهمیه جانبازان: شامل جانبازان عزیز ۲۵ الی ۶۹ درصد
سهمیه آزادگان: شامل آزادگان عزیز
سهمیه فرزندان و همسران جانبازان عزیز با جانبازی ۲۵ الی ۴۹ درصد: سهمیه ثبت‌نامی ‌ایندسته ‌از پذیرفته‌شدگان‌ باتوجه به مناطق سه‌گانه در نظرگرفته شده است و سهمیه تخصیص داده شده در گزینش نهایی به آنان با توجه به ظرفیت خالی و پرنشده سهمیه شاهد علاوه بر ظرفیت درج شده در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، در هر یک از کد رشته محل‌های انتخابی می باشد.
توجه: ‌چنانچه ‌سهمیه‌ پذیرفته ‌شده‌ای ازسوی‌ ‌بنیاد شهید و امور ایثارگران ‌مورد تایید قرار نگیرد ‌مراتب‌ از سوی‌ سازمان سنجش ‌تا ‌قبل ‌از ‌شروع نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ برای جلوگیری و ممانعت از تحصیل آنان به اطلاع دانشگاه ذیربط خواهد رسید.
تذکر: پذیرفته شدگان رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌نور علاوه بر رعایت مندرجات فوق الذکر لازم است نسبت به رعایت موارد مشروحه ذیل اقدام نمایند
پذیرفته شدگان هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور لازم است بر اساس جدول ذیل از تاریخ، محل و نحوه ثبت‌نام رشته های مختلف تحصیلی دانشگاه پیام نور مطلع شوند و در زمان مقرر علاوه بر مدارک فوق الذکر مدارک ذیل را ارائه نمایند
نام نویسی از پذیرفته شدگان این دانشگاه ‌به صورت غیرحضوری از طریق سامانه جامع دانشگاهی به آدرس http://reg.pun.ac.irانجام خواهد شد برای اطلاع از زمان و نحوه اقدام به سایت این دانشگاه مراجعه گردد.
۱-یکی از مدارک مورد قبول دانشگاه به شرح ذیل با توجه به شهرستان محل سکونت و یا اشتغال (برای کارکنان دولت) که نشان‌دهنده سکونت پذیرفته شده در حوزه زیر پوشش مرکز دانشگاهی پیام‌نور مربوط با توجه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام باشد.
۱-۱- محل اخــذ مدرک تحصیلی سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان زیرپوشش مرکز یا واحد دانشگاه.
۲-۱- دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پیوسته از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۹ تا ۳۱/۶/۱۳۹۱ در شهرستان زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه.
۳-۱-محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۰ تا ۳۱/۶/۱۳۹۱ در شهرستان زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه.
۴-۱-محل اشتغال حداقل تا تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ در شهرستان زیر پوشش مرکز یا واحد دانشگاه.
۲-معرفی نامه‌های مندرج در بند «ب» توضیحات سهمیه های نهادی این اطلاعیه لازم است حداکثر تا قبل از انتخاب واحد برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ توسط ارگانهای ذیربط برای پذیرفته شدگان با سهمیه‌های مربوط به مرکز دانشگاهی پیام‌نور محل قبولی پذیرفته شده تحویل گردد، در غیر اینصورت برای نیمسال دوم سال تحصیلی مذکور از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد و قبولی آنان»کان لم یکن« تلقی می‌گردد.
۳-اصل فرم انصراف قطعی از تحصیل برای دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که به تایید موسسه آموزش عالی محل تحصیل قبلی و اداره کل امور دانشجویان داخل ذیربط رسیده باشد.
تذکر ۱: در کلیه رشته محل‌های مربوط به گروه‌های آموزشی هنر و فنی و مهندسی محدوده جغرافیایی پذیرش دانشجو علاوه بر جدول شهرستان‌های زیر پوشش مراکز و واحدهای ذیربط به صورت بومی- استانی هم انجام شده است.
– کارمندان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی مجاز به انتخاب رشته از مرکز یا واحد محل اشتغال خود نبوده‌اند و در صورت قبولی در سایر مراکز و واحدها تقاضای انتقال و یا مهمان شدن به مرکز یا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسی نمی‌باشد.
جهت اطلاع کلیه داوطلبان:
– باتوجه به کنترلهای متعدد و بررسی هایی که به صور مختلف به عمل آمده، از صحت کد رشته محل قبولی اعلام شده پذیرفته شدگان، اطمینان حاصل شده است، علیهذا داوطلبان درصورتی که منحصراً درباره کد رشته های انتخابی و سوالی داشته باشند ، می توانند حداکثر تا ۱۵/۱۲/۹۱ منحصراُ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی در سایت سازمان ، اقدام نمایند و از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اکیداُ خودداری نمایند. بدیهی است به کلیه مکاتبات اینترنتی و یا امکانات که از طریق دیگری بعد از تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱در این باره صورت گیرد، ترتیب اثر داده نخواهدشد.
داوطلبان گرامی می توانند سؤالات خود را با شماره تلفن های ۹۹-۸۸۹۲۳۵۹۵-۰۲۱ یا با بخش پاسخگوئی اینترنتی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org در میان‌ بگذارند و از مراجعه حضوری خودداری فرمایند

۵۷ نظر به اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون دانشگاه پیام نور اعلام شد

comment rss - Trackback

 1. سعید می‌گه:

  سلام
  آیا مدرک این بدون کنکوری ها معادل هستش؟
  من قبول شدم ولی به من میگن معادله

  Thumb up 4 Thumb down 0

  • زهرا میرریاحی می‌گه:

   با سلام
   در حال حاضر قادر به ارایه مدارک برای ثبت نام به صورت غیر حضوری نمیباشم.
   آیا میتوانم بدون مدارک ثبت نام کنم سپس مدارک را تا لغایت زمان تکمیل پرونده ارایه
   دهم؟

   Thumb up 0 Thumb down 0

 2. محمد رضا کیخا می‌گه:

  سلام،کارشناسی پیوسته های بدون ازمون کی اعلام میشه؟؟؟؟؟؟

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. اکبر می‌گه:

  باسلام تاریخ ثبت نام دقیقا کی هست؟ ۵ و ۶ اسفند یا اینکه خود پیام نور اعلام میکنه؟ ضمنا میشه بگید جریان مدرک معادل چیه؟ ممنون

  Thumb up 0 Thumb down 1

 4. زهره نوری می‌گه:

  سلام
  مدرک کارشناسی این ورودی ها فرقی با پیام نوری های سراسری نداره؟ من قبول شدم ولی مسیرش خیلی دوره اگه ارزش داره برم!!!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • نیلو می‌گه:

   سلام من رفتم دانشگاهی که قبول شدم گفت این همان فراگیر من فراگیر نمی خوام خواهشا جواب بدید سنجش هم جواب نداد

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • آلدیا رضایی می‌گه:

    سلام
    بدون آزمون و فراگیر با هم تفاوت داره
    برای ورودی بدون آزمون شما نمیتونید انتقالی بگیرید.
    شخصا از کارشناس دانشگاه پیام نور به صورت حضوری سوال کردم

    Thumb up 1 Thumb down 0

 5. مریم می‌گه:

  سلام گزارش ۲۶۰ از کجا بگیرم

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. علی اسدی می‌گه:

  من کارمند شرکت خصوصی در تهران هستم .و در فیروزکوه قبول شدم میتوانم
  جابه جایی به شهر نزدیک تر داشته باشم یا میهمان بشم به دانشگاه نزدیکتر.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. بهروزمحمدی می‌گه:

  بنده درسال ۷۶کارشناسی میخواندم که درنهایت کاردانی گرفتم الان هم درهمانرشته قبول شدم میتوانم نمرات را معادل سازی کنم نمراتی را که قبلا گذراندم؟

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. مریم نصرتی می‌گه:

  سلام منم می خواستم بدونم مدرک این دانشگاه پیام نور بدون کنکور چه نوع مدرکی می تونه باشه

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. فاطمه سلامت می‌گه:

  سلام من آزمون فراگیر پیام نور واحد ورامین قبول شده بودم ولی واسم خیلی دوره . بدون آزمون هم پردیس قبول شدم که مسیرش واسم بهتره . میخواستم بدونم اگر فراگیر ورامین رو فقط ثبت نام کرده باشم ولی انتخاب واحد نکرده باشم آیا دانشجوی ورامین محسوب میشم و نیازه که حضوری برم واحد ورامین برگه انصراف بگیرم؟تا بتونم پردیس و ثبت نام کنم؟

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. نیما می‌گه:

  بالاخره ثبت نام این دانشگاه بصورت مجازی و از طریق سایت هست یا اینکه باید در اون دو روز مشخص بر اساس نام خانوادگی به واحد پیام نور مربوطه مراجعه کنیم؟؟

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • سمانه می‌گه:

   ببخشید شهریه بدون آزمون ثابتش چقدره ؟باید یه جا پر
   داخت بشه ؟

   Thumb up 1 Thumb down 0

   • معصومه میناسرشت می‌گه:

    سلام خسته نباشید. می خواستم بدونم ثبت نام پذیرفته شدگان بدون آزمون پیام نور که ۵ و ۶ام است از طریق اینترنتی است اما بدون داشتن کد دانشجویی برای ورود به سیستم گلستان چگونه امکان پذیر است در ضمن اصل مدارک را کی باید به دانشگاه ارائه کرد؟

    Thumb up 0 Thumb down 0

 11. مرتضی احمد خانی می‌گه:

  با سلام
  ایا مدرک پیام نور بدون ازمون بصورت معادل؟
  شهریش با دوره های دیگر چه تفاوتی داره؟
  ما هم مثل کسانی که فراگیر قبول شدن باید غیر حضوری ثبت نام کنیم؟

  خواهشآ یکی به این سوالات پاسخ بده با تشکر

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • افشار می‌گه:

   سلام
   من هم زمان هم فراگیر قبول شدم هم اسمم برای بدون ازمون در یک دانشگاه در امد با پرسش زیاد به من گفتند شهریه فراگیر بیشتر از بدون ازمون است ولی هیچ فرقی بین فراگیر و بدون ازمون نیست در ضمن گفتند برای جدوال شهریه نمی توان ریسک کرد که هزینه بدون کنکو همان باشد من حالا سر در گم شدم که فراگیر ثبت نام کنم یا بدون ازمون در ضمن به من گفتند شهریه ا ترمی که پاس شده معادل سازی شده و از شما گرفته میشود اگر می خواهید بدون ازمون روید ولی به من جواب قطعی ندادند که ایا من بروم بدون ازمون یا بروم فراگیر حالا شما بگویید با توجه به تفات شهریه ایا باید چکار کنم ایا واحدهای که امتحان دادیم برایم معادلسازی میکنندبروم بدون ازمون یا نه من تمام اینکارها را میکنم شهریه بدون ازمون و فراگیر یکی در میاید و تمام کارهایم بی نتیجه میماند باتشکر

   Thumb up 0 Thumb down 0

 12. علی محمدی می‌گه:

  سلام و خسته نباشید
  سوالی دارم که به این مطلب ارتباط ندارد ولی جوابش برای عده ای مفید است.
  تفاوت آزمون محور و پژوهش محور چیست؟(منظور در انتخاب یا عدم انتخاب پایان نامه است)
  مزیت و معایب؟
  برای ادامه تحصیل مشکل ایجاد نمی کند؟

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. ارمغان می‌گه:

  سلام
  من بدون ازمون قبول شدم. خودم دانشجو پیامنور از طریق کنکور هستم میخواستم بدونم اگه که من ثبت نام نکنم تو بدون ازمون مشکلی واسم پیش نمیاد؟

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. آلدیا رضایی می‌گه:

  کلیه داوطلبان پذیرش بدون آزمون سال ۹۱ که اسامی ‏آنها به عنوان پذیرفته شده دانشگاه پیام نور درج شده ‏است می بایست از تاریخ ۶/۱۲/۹۱ لغایت ۱۰/۱۲/۹۱ با ‏مراجعه به سامانه جامع خدمات آموزشی به نشانی ‏http://reg.pnu.ac.ir‏ نسبت به ثبت نام غیر ‏حضوری اقدام نمایند.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. رسول هادی می‌گه:

  اخبار دقیق جهت پذیرش ها اعلام نمیگردد

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. فرزانه پاکروان می‌گه:

  سلام لطفا زمان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون کنکور را اعلام بفرمایید
  باتشکر

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. علیرضا می‌گه:

  ثبت نام حضوری پیام نور بدون آزمون به ترتیب الفبا روزهای شنبه و یکشنبه ۵ و ۶ اسفندماه!
  ثبت نام غیر حضوری ۶ اسفند!
  یعنی اول حضوری ، بعد غیر حضوری؟

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. محمد می‌گه:

  با سلام
  من یک درس از پیش دانشگاهی ام مونده و تا اردیبهشت ۹۲ امتحان می دهم و قبول می شم و از طرفی در رشته های بدون ازمون مهندسی صنایع قبول شدم
  می خواستم بدونم می تونم در دانشگاه ثبت نام کنم و یک ترم مرخصی بگیرم بعد از مرخصی مدرک پیش دانشگاهی رو به دانشکاه بدم

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. سارا می‌گه:

  سلام میشه بفرماییید برای ثبت نام کی باید مراجعه کنیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟امروز اعلام کرن ولی ثبت نام نکردن چراااااااااااااا؟؟؟؟؟؟زودتر جواب بدین ممنووووووووووون

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. سارا می‌گه:

  من منتظرم اگه کسی اطلاع داره کمک کنه دیگه ه ه ه

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. فائزه می‌گه:

  سلام
  بالاخره پبت نام امروز حضوریه و باید بریم همون دانشگاهی که قبول شدیم یا واستیم واسه ثبت نام غیر حضوری

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • لیلا تبریزی می‌گه:

   با سلام من رشته کامپیوتر واحد بنیس قبول شدم از طریق بدون آزمون.اما موقع ثبت نام و انتخاب رشته نوشته بود واحد بنیس محل تحصیل تبریز.میخواستم بدونم طبق این نوشته آیا کلاسها در تبریز خواهد بود؟چون من طبق اون نوشته این واحد را انتخاب کردم تا در تبریز به کلاسها بروم لطفا راهنمایی کنید

   Thumb up 0 Thumb down 0

 22. ملیحه می‌گه:

  با سلام من مدرک کاردانی ریاضی از دانشگاه ازاد دارم میخاستم بدونم ایاواحدهایی که گذروندم از تعداد واحدهایی که باید بگذرونم حذف میشه

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. رضا می‌گه:

  سلام من بدون ازمون قبول شدم .ولی رشته قبولیم رو دوست ندارم ,فراگیر قبول شدم ولی برای مهر ۹۲ .میخواستم بدونم میتونم بدون ازمون ثبت نام بکنم بعد انتقال رشته بدم و واحد هایی که قبول شدم رو.طتبیق بزنم

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. نیما می‌گه:

  کسی برای ثبت نام حضوری امروز رفت دانشگاهی که قبول شده؟ لطفا بیاین اینجا بگید چه جوری بوده…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 25. فرهاد گودرزی می‌گه:

  سلام من درس حفظ جز ۳۰ گرفتم اما افتادمش حالا باعث مشروطیم شده چه کار کنم حذف بشه کمکم کنید

  Thumb up 0 Thumb down 0

 26. مریم و می‌گه:

  من هم قبول شدم کارشناسی پردیس.. از این بدون آزمونا… دو تا سوال دارم .. اول اینکه مدرکش واسه ارشد امتحان دادن مورد قبول هست؟ دوم اینکه من که قبلا مدرک کارشناسی به رشته دیگه رو داشتم می تونم دروس عمومی رو معادل سازی بکنم توی این رشته؟

  Thumb up 0 Thumb down 0

 27. محمد رضا حاجی محمد عربی می‌گه:

  سلام من در پذیرش بدون کنکور قبول شدم چطوری باید ثبت نام کنم؟

  Thumb up 0 Thumb down 0

 28. صادق می‌گه:

  سلام

  توی سایت گلستان گفته که واسه ثبت نام باید نام کاربری و گذر واژه وارد کنیم

  نام کاربری رو گفته: u912 شماره داوطلبی

  حالا این شماره داوطلبی چیه؟؟؟

  ما که فقط شماره پرونده و کد رهگیری داریم

  Thumb up 0 Thumb down 0

 29. فرهاد می‌گه:

  سلام قرار بود از دیروز ثبت نام شروع بشه ولی هنوز هیچ خبری نیست حضوری هم ما رفتیم قبول نکردند میگن از سایت گلستان باید ثبت نام کنی حالا هرکس که خبر جدیدی گرفت همه را خبر دار کنه

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • مرضیه پهلوانی می‌گه:

   سلام
   من که الان زنگ زدم دانشگاهی که قبول شدم گفتن هنوز ثبت نام شروع نشده!!!!!!!!!!!معلوم نیست چیکار دارن میکنن

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • مریم می‌گه:

    سلام بچه ها
    من امروز تماس گزفتم گفتند خود سایت مشکل دارد
    تا دهم زمان داریم
    من مشاوره و راهنمایی قبول شدم و این اولین مشاوره ایست که دادم :)
    پیشنهاد میدم تا روزی که بالاخره موفق به ثبت نام بشید هر روز ریلکس کنید چون ۴ سال به همین شکل در پیش است….

    البته هنوز موفق به ثبت نام نشدم با اینکه صفر ها را هم درست نوشتم…

    Thumb up 0 Thumb down 0

 30. عادل فرحانیان می‌گه:

  خدا بخیر کنه این بدون آزمون ثبت نام کردن، همه چی درهمه که! تا الان هم دستورالعمل ثبت نام نیومده و کسی هم خبر نداره ! اول ثبت نام اگه این باشه وای به حال کلاسها و درسا!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 31. امیر علی می‌گه:

  سلام من امروز که ۶ اسفند باشه رفتم واسه ثبت نام بدون آزمون تو کافی نت ولی گفتن که هنوز شروع نشده ولی بر اساس نام خانوادگی من باید امروز ثبت نام کنم بابا یه جوابی بدین تورو خدا؟

  Thumb up 0 Thumb down 0

 32. nasim می‌گه:

  سلام.خسته نباشید.چرا۳روزه پیام گذاشتم وسوال پرسیدم جواب ندادین؟؟ممنون

  Thumb up 0 Thumb down 0

 33. مهدی می‌گه:

  بلاخره اعلام کردن این ثبت نام بدون آزمون رو
  ولی من وارد شدم در بخش پذیرش غیر حضوری دانشجویان جدیدالورود می نویسه ” ۱ خطا کد۱۸ : اجازه دسترسی به این امکان برای شما وجود ندارد. ” کسی می دونه باید چه کار کنم ؟

  Thumb up 0 Thumb down 0

 34. مهدی می‌گه:

  سلام بر همه دوستان
  ۱-کسایی که نمی تونن وارد بشن باید صفر اول شماره ملی رو در شناسه کاربری حذف ولی در گذرواژه باید صفر اول شماره ملی رو درج کنن
  ۲-ظاهرا این مشکل خطای ۱۸ مال همه است و احتمالا از اونجا ناشی می شه که دانشگاه هنوز نتونسته سایت رو راه اندازی کامل بکنه
  ولی دارم کم کم نگران می شم
  عجب دانشگاهیه این پیام نور
  اول که این تاریخ ثبت نامش ۱۰۰ جور اعلام شده – سایت سنجش یک جور – خود ژیام نور جور دیگه ؟
  حالا بلد نیست نام کاربری ملت رو درست تنظیم کنه !
  و در آخر هم این خطای عمومی
  خدا به خیر کنه این چهار سالی که می خواییم عمرمون رو در اختیار سیستم آموزشی این نوابغ قرار بدیم !!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 35. مهدی ستاری می‌گه:

  تورو خدا یکی جواب مارو بده من هم وارد سایت شدم می نویسه خطا تا کی این وضعیت ادامه دارد.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 36. مریم و می‌گه:

  من واسه تکمیل اطلاعات هم فیلدها فعال نیستن که اطلاعات وارد کنم؟
  در ضمن اون پایین نوشته این دانشجو پذیرش نهایی نشده.. باید چیکار کرد؟

  Thumb up 0 Thumb down 0

 37. مهدی ستاری می‌گه:

  مرسی از همه من ثبت نام کردم مشگل حل شد

  Thumb up 0 Thumb down 0

 38. مریم و می‌گه:

  من ثبت نام کردم اما نمی دونم تا تموم کردن کدوم مراحل باعث میشه اون گزارش ۲۶۰ آماده بشه؟

  Thumb up 0 Thumb down 0

 39. متی می‌گه:

  سلام شماره داوطلبی رو از کجا گیر بیارم اگه کسی اطلاع داره زود بهم خبر بده متشکرم

  Thumb up 0 Thumb down 0

 40. متی می‌گه:

  شماره داوطلبی از u912 به b912وبقیه کد ملی رو بزنید لطفا اطلاع رسانی شود

  Thumb up 0 Thumb down 0

 41. fatima می‌گه:

  باید خودمون نسبت به ثبتنام ارشداقدام کنیم یا از طریق دانشگاه.؟آقای مدیر لطفا جواب بدین.اینجاکسی هس که ارشد بدون کنکور قبول شده باشه؟

  Thumb up 0 Thumb down 0

 42. فرناز معتضدی می‌گه:

  سلام من چطور میتونم بفهمم الان دانشگاه قبول شدم یا نه؟

  Thumb up 0 Thumb down 0

 43. صبا می‌گه:

  دوست خوبم بامراجعه به سایت سنجش وواردکردن اطلاعات شخصی مشخص میشه کجاقبول شدی نتایج خیلی وقته اومده فرناز خانم

  Thumb up 0 Thumb down 0

» ارسال نظرات

دریافت اخبار پیام نور از طریق پیام کوتاه
آموزش ایزو

سیستم گلستان شکرستان طنز نوشته های دانشگاه پیام نور
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به پیام نور نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع و درج لینک بلامانع است .
طراحی : پیام نور نیوز