pnunews.com

اخبار پیام نور

پیام نور نیوز

آیین نامه جدید آموزشی کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته به کلیه دانشگاه ها ابلاغ شد
اخبار پیام نور (PnuNews.com) گزارش می دهد:آیین نامه آموزشی جدید! با امضا کامران دانشجو وزیر علوم در هفته جاری ابلاغ شد! کلیه دانشگاه ها موظف به اجرای آن هستند! آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در 35 ماده و 26 تبصره به تصویب شورای برنامه ریزی آموزش عالی رسیده است و برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۹۲-۹۱ به بعد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست .تمام آیین نامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو و بلااثر اعلام شده است.
حال باید دید نظر مسوولین در رابطه با نحوه اجرا این آیین نامه آموزشی جدید در دانشگاه پیام نور چیست؟ با توجه به ساختار آموزشی اندکی متفاوت در دانشگاه پیام نور (مثلا در دانشگاه پیام نور در صورت چند ترم مشروط شدن دانشجو اخراج نمی شود)

 

برای دانلود کامل آیین نامه جدید آموزشی کاردانی و کارشناسی کلیک کنید
برخی از بخشهای این آیین نامه به این شرح است
.

سقف و کف در انتخاب واحد
دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل 14 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی 6 واحد است. در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو می تواند صرف نظر از معدل کل ( کمتر از 10) و مشروطی تا 24 واحد اخذ کند.
در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر 8 واحد درسی باقی مانده باشد می تواند واحدهای مذکور را در ترم تابستان انتخاب کند.
واحدهای انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به جز آخرین نیمسال، به هر دلیلی نباید کمتر از 14 واحد درسی باشد در صورتی که واحدهای انتخابی یا باقی مانده دانشجو در پایان نیمسال بنا به دلایل موجه و خارج از اراده دانشجو به کمتر از 14 واحد درس برسد این نیمسال به عنوان یک نیمسال تحصیل کامل در سنوات تحصیلی وی محسوب می شود اما به منظور بررسی وضعیت مشروطی یا ممتازی دانشجو، نمرات واحدهای این نیمسال با نمرات دروس نیمسال بعدی دانشجو در محاسبه معدل دو نیمسال منظور خواهد شد.
شرایط دروس معرفی به استاد
در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها دو درس نظری باقی مانده داشته باشد، می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند. در صورتی که دو درس معرفی به استاد منتهی به دوره تابستانی شود، سقف واحد نباید از 8 واحد درسی تجاوز کند. تعداد واحدهای جبرانی برای رشته های غیرمرتبط در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 6 واحد و برای دوره های کارشناسی حداکثر 10 واحد است، نمره دروس جبرانی در معدل نیمسال و کل محاسبه می شود.

سقف مدت مجاز به تحصیل در کاردانی و کارشناسی
حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 2.5 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 5 سال است.

تعیین استاد راهنما برای دانشجویان
گروه آموزشی موظف است برای هدایت علمی و فرهنگی دانشجو از بدو ورود، یکی از اعضای هیئت علمی را به عنوان استاد راهنمای تحصیلی تعیین و اعلام کند. معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است که به صورت عددی از صفر تا بیست است. دانشجویی که در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیمسال بعدی دروس فوق را با حداقل نمره 14 بگذراند، نمره قبلی از کارنامه دانشجو حذف می شود و در معدل نیمسال فوق و کل محاسبه نخواهد شد. مدت مجاز مرخصی پزشکی دانشجو، در صورت تایید پزشک معتمد دو نیمسال تحصیلی و بدون احتساب در سنوات تحصیلی است.

پرداخت هزینه برای دروس افتاده و حذف شده
دانشجویان مشمول تحصیل رایگان در صورت عدم کسب نمره قبولی در هر درس یا حذف درس، برای انتخاب مجدد آن درس، موظف به پرداخت هزینه مربوط مطابق تعرفه مصوب هستند. دانشجویی که قصد انصراف از تحصیل داشته باشد باید درخواست انصراف خود را ارائه کند، این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار تا شروع نیمسال بعدی تقاضای انصراف خود را پس بگیرد، در غیراینصورت پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف وی از تحصیل صادر می شود.

شرایط تغییر رشته دانشجویان دانشجویان
دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط زیر می توانند از یک رشته یا گرایش به رشته یا گرایش دیگر تحصیلی در آن گروه آزمایشی یا در یک گروه آزمایشی دیگر و در همان دانشگاه تغییر رشته یا گرایش دهند: 
 وجود رشته یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در همان دانشگاه، کمتر نبودن نمره اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره کشوری آن رشته یا گرایش در موسسه در همان سال پذیرش، امکان ادامه تحصیل دانشجو در سنوات باقیمانده، موافقت گروه آموشی و تایید شورای آموزشی دانشگاه. 
دانشجو در هر دوره تحصیلی فقط برای یک بار می تواند با رعایت شرایط فوق، تغییر رشته یا گرایش دهد. انتقال توام با تغییر رشته یا گرایش، مشروط به احراز همزمان شرایط تغییر رشته یا گرایش و انتقال و با توافق موسسات مبدا و مقصد تنها برای یک بار امکان پذیر است. 
دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط درسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید، اشتراک محتوایی(طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس کمتر از 12 نباشد. در این صورت، فقط دروس پذیرفته شده و نمره آنها با احتساب در معدل کل و سنوات در کارنامه دانشجو ثبت و باقی می ماند.
تغییر رشته در دروه کارشناسی ناپیوسته ممنوع است اما تغییر گرایش با داشتن شرایط و ضوابط ذکر شده امکان پذیر است.
به دانشجویی که تمام واحدهای درسی دوره را با میانگین حداقل 12گذرانده باشد، حسب مورد مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ناپیوسته ارائه می شود.
درصورتی که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به 12 برساند تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می شود تا با دریافت مجدد حداکثر 20 واحد از دروس دوره، میانگین کل دروس خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند، در غیراینصورت از تحصیل محروم می شود.
در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز برای دوره کاردانی را گذرانده باشد، دانشگاه می تواند دروسی را که دانشجو با نمره 12 یا بالاتر گذرانده است، ملاک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد.
در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل دوره کارشناسی پیوسته بیش از واحدهای مورد نیاز برای دوره کاردانی را گذرانده باشد، موسسه می تواند دروسی را که دانشجو با نمره 12 یا بالاتر گذرانده است ملاک سنجش مدرک کاردانی قرار دهد.
صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه محل تحصیل دانشجو انجام می گیرد.

سقف مشروطی
حداکثر نیمسالهای مشروطی مجاز در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته 3 نیمسال اعم از متوالی یا متناوب است. در مواردی که معدل کل دانشجو 12 یا بالاتر باشد، در سقف سنوات مجاز می تواند تا زمانی که در نیمسالهای بعدی مشروط نشود به تحصیل ادامه دهد، در غیراینصورت از تحصیل محروم می شود.
دانشجو می تواند در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند. حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است و معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد.
اگر معدل دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می تواند حداکثر تا 24 واحد درسی را اخذ کند.

۲۳ نظر به آیین نامه جدید آموزشی کاردانی و کارشناسی

comment rss - Trackback

 1. mahdavi گفت:

  میشه یکی به من بگه که قانون پارسال پیام نور که دانشجوی جدیدالورودی که از پیش دانشگاهی یک درس مانده داره میتونه با قبول شدن در امتحانات دی ماه درترم بهمن ثبت نام کنه یانه ؟!؟!؟! ممنون میشم اگه جواب را به ایمیلم بفرستین .

  • ... گفت:

   سلام
   دانشجویی که چندتا درس ازپیش دانشگاهیش مونده باقبول شدن در دی ماه میتونه ترم بهمن ثبت نام کنه؟ کنکور داده پیام نور قبول شده اما به دلیل درسای پاس نکردش منتظره ،ورودی مهر بوده
   ممنون ازلطفتون منتظرم

  • آرمان ابراهیمیان گفت:

   لام بله میشه من هم با همین شرایط ثبت نام کردم .موفق باشین

 2. شفق امیری گفت:

  اگرشخصی درس ریاضی عمومی1و2را باهم گرفته باشد.(به علت پاس نکردن ریاضی1)بعد ریاضی2راپاس کند ولی در ریاضی 1 نمره قبولی نگرفته باشد میتواند در ترم بعد ضمن گرفتن مجدد ریاضی یک درسهایی که پیش نیاز ان ها ریاضی 2 است رابگیرد.

 3. ... گفت:

  چرا جواب نمیدید….

 4. وحید گفت:

  سلام
  من که ورودی 88 هستم این ائین نامه شامل من نمیشه؟؟؟؟؟؟؟

 5. محسن گفت:

  سلام….
  میگفتم من در رشته کارشناسی پیوسته پیام نور می تونم با مدرک کاردانی در رشته فراگیر پیام نور کاردانی به کارشناسی شرکت کنم.
  قانون تحصیل با خدمت سربازی هنوز هست

 6. tannaz rad گفت:

  سلام ببخشید من که تو کنکور91 دانشگاه پیام نور قبول شدم ولی به دلیل پاس نکردن2درس از پیش دانشگاهی نتونستم مهر ماه سر کلاس برم!آیا میتونم دی ماه که 2درس پیش دانشگاهی رو پاس کردم بهمن ماه برم سر کلاس دانشگاه؟ممنون میشم به سوالم جواب بدین!

 7. مرجان باستی گفت:

  سلام ببخشید من دانشجوی ترم اول کارشناسی حقوق هستم و در دانشگاه پیام نور اراک درس میخوانم میخواستم برای ترم دوم به بعد را درخواست انتقالی به پیام نور ملایر را بدهم. آیا میتوانم؟

 8. محمد ربانی گفت:

  می خواستم ببینم اگر سرجلسه امتحان نریم سیستم درس را حذف شده حساب میکنه یا اینکه صفر حساب میشه؟

 9. دلخسته گفت:

  من دانشجو ترم اخر هستم و 25 واحد واسم مونده ایا 25 واحد را بهم میدن؟

 10. حسن گفت:

  سلام من دانشجوی ترم آخر هستم و دو عنوان درسی (5واحد) نمره کسب نکرده ام ایا میتوانم به صورت معرفی به استاد بگیرم

 11. بهاره گفت:

  من ورودی 91 هستم ترم اول مشروط شدم برای ترم دوم چندواحد میتونم بردارم؟

 12. علی گفت:

  من ورودی 89-90 هستم
  4ترم مشرط شدم
  میتونم ادامه تحصیل بدم یا اخراجیم؟

 13. سحر f.m گفت:

  بهاره جون اگه مشروط شدین بیشتراز 12 واخد نمیتونی برداری

 14. سایه گفت:

  سلام
  من دوستم دو ترم پشت سر هم یعنی ترم 1 و ترم 2 رو مشروط شده باید چیکار کنه ؟
  می تونه ادامه تحصیل بده یا محروم میشه از ادامه ی تحصیل ؟

 15. مریم گفت:

  سلام،لطفا کمکم کنید من ترم قبل تو یه درس افتادم این ترم بالای 14 شدم ایا نمره ترم قبل حذف میشه؟دانشجوی پیام نورم لطفا ج بدین.

 16. زهره رحیمی گفت:

  سلام می تونم نیمه دوم مرداد ماه دربدون آزمون شرکت کنم بااین حال که دانشجوی ترم اول پیام نور هستم

 17. مسعود گفت:

  سلام.
  در مقطع ارشد با چند مشروطی دانشجو اخراج میشه ؟

 18. مریم گفت:

  سلام
  من حدود ۹۰ واحد پاس کردم ولی میخوام انصراف بدم و مدرک کاردانی بگیرم وبه صورت ناپیوسته برم یه دانشگاه دیگه. مدرک کاردانی گرفتن به چه صورته؟ یکی بهم گفت ۶۸ واحد از درسایی رو که نمره بالاتر گرفتیرو انتخاب کن که معدلت توی این ۶۸ واحد بشه ۱۲ به بالا و اینارو به دانشگاه ارائه بده تا کاردانی بگیری. میخواستم ببینم قانونش همینه. و اینکه این مدرکو دانشگاه های دیگه میگیرن که من برم کارشناسیمو اونجا بخونم؟؟؟؟

» ارسال نظرات

دریافت اخبار پیام نور از طریق پیام کوتاه
آموزش ایزو

سیستم گلستان شکرستان طنز نوشته های دانشگاه پیام نور
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به پیام نور نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع و درج لینک بلامانع است .
طراحی : پیام نور نیوز