pnunews.com

اخبار پیام نور

پیام نور نیوز

تذکرات بسیار مهم و ضروری :

1. براساس آیین نامه آموزشی دانشجوی پذیرفته شده جدید در اولین فرصت و حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش موظف به ارائه ریزنمرات تائید شده خود به آموزش مرکز یا واحد مربوطه می باشد این فرصت قابل تمدید نیست و چنانچه به هر دلیل دانشجو در موعد مقرر تقاضای معادلسازی خود را ارائه ندهد موعد مذمور قابل تمدید نبوده و معادلسازی میسر نخواهد بود .

2. دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته که دارای مدرک کاردانی ( پیوسته ) و فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند ، هیچ یک از واحدهای مقطع کاردانی آنان قابل معادلسازی نمی باشد .

3. واحدهای گذرانده شده در مقطع کاردانی ، برای پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته قابل معادلسازی نمی باشد .

شرایط و ضوابط معادلسازی :

1. واحدهای درسی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی و یا دانشگاههای غیردولتی و غیر انتفاعی مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گذرانده شده باشد .

*تبصره 1 : مرجع تائید واحدهای دانشگاههای آزاد اسلامی دفتر گسترش آموزش عالی است .

*تبصره 2 : از مراکز تربیت معلم صرفاً دروس عمومی قابل پذیرش است .

2. برای معادلسازی عناوین درس ، تعداد واحد می بایست یکی باشد و محتوای آموزشی درس های گذرانده شده قبلی با 80% ( هشتاد درصد ) محتوای واحدهای مشابه در رشته جدید باید مطابقت داشته باشد ؛ تشخیص آن بعهده گروه آموزشی مراکز استانی است .

3. نمره های دانشجو در هردرس حداقل 10 در معیار صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیارها ، برای دانشگاه های دولتی ، روزانه ، شبانه ، نیمه حضوری ، مجازی ، پیام نور ، مراکز تربیت معلم ، آموزشکده های فنی و حرفه ای باشد .

4. نمره های دانشجو در هر درس حداقل 12 در معیار صفر تا بیست و معادل آن در سایر معیار ها ، برای دانشگاه های غیر دولتی ، حوزه های علمیه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، موسسات غیر انتفاعی و دانشگاه جامع علمی کاربردی باشد .

*تبصره 1 : دروس گذرانده شده سطح یک و سطح دو و سطح سه ، حوزه علمیه قم و مشهد با رعایت سایر مقررات برای مقطع کاردانی و کارشناسی قابل معادلسازی می باشد .

*تبصره 2 : دروس اصلی و جبرانی مقطع کارشناسی ارشد برای دوره های کاردانی و کارشناسی قابل بررسی و معادلسازی
می باشد .

*تبصره 3 : تشخیص شمول مدارک دانشجویان خارج از کشور با یکی از بندهای ( 3 و 4 ) بر عهده اداره کل خدمات آموزشی
می باشد .

5. واحدهای درسی دوره های معادل ، کوتاه مدت پیام نور و یا دوره های داخلی دانشگاه ها و دوره های پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تطبیق واحد در صورت احراز شرایط زیر قابل پذیرش است .

5-1. دانشجو درس یا درس ها را در دانشگاه پیام نور گذرانده باشد . ( با نمره 10 قابل معادلسازی است )

5-2. در صورتیکه دانشجو واحدهای درسی را در سایر دانشگاه ها و یا موسسات عالی گذرانده باشد به شرط شرکت در امتحان جامع سازمان سنجش و آموزش کشور و کسب نمره حدنصاب لازم ( دانشجو باید گواهی قبولی را از سازمان سنجش آموزش کشور اخذ و به دانشگاه ارائه نماید ) قابل بررسی می باشد . حدنصاب نمره های قابل پذیرش این قبیل دروس حداقل 12 باشد .

یادآوری مهم : مدارک دوره های معادل و داخلی می بایست با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شده باشد .

5-3 . واحدهای گذرانده شده در دوره های پودمانی دانشگاه علمی و کاربردی ، به شرط قبولی در امتحان جامع دانشگاه فوق و ارائه گواهی مربوطه ، با نمره حداقل 12 قابل بررسی و معادلسازی است .

*تبصره : دانش آموختگان دوره های پودمانی سال 83 و پس از آن در صورتیکه در آزمون مقاطع بالاتر که از طریق سازمان سنجش برگزار می گردد پذیرفته شوند ، از آزمون جامع معاف می باشند .

6. بند 5 ماده 55 آیین نامه ، مبنی بر تعیین سقف حداکثر 50% تعداد واحدهای درسی جهت پذیرش از دانشگاه ها و موسسات غیردولتی و یا غیر انتفاعی و یا سایر موسسات آموزش عالی حذف و کلیه دروس دانشجو در صورت داشتن سایر شرایط ، قابل معادلسازی است .

*تبصره 1 : دانشجویانی که از طریق کنکور سراسری یا فراگیر پذیرفته شده باشند ، به ازای هر 15 واحد درسی تطبیق شده ، یک نیمسال از مجموع سنوات مجاز دانشجو کسر خواهد شد . ( سنوات مجاز دانشجوی دختر و پسری که خدمت نظام وظیفه را انجام داده است 20 نیمسال و دانشجویان پسر که دارای معافیت تحصیلی می باشند 12 نیمسال می باشد )

*تبصره 2 : شروع سنوات مجاز دانشجویان تغییر رشته و یا دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاه ها ، از سال پذیرش دانشجو در آزمون سراسری یا فراگیر محاسبه خواهد شد . ( تبصره 1 برای ایشان اجرا نمی شود . )

به ازای معادلسازی هر واحد درسی ، شهریه متغیر یک واحد درسی خودخوان طبق جدول شهریه نیمسال تحصیلی که در آن تقاضای تطبیق واحد داده است اخذ خواهد شد .

7. نمره هایی که در معیار صفر تا چهار باشد : ( 0= مردود ؛ 1= ضعیف ؛ 2 = متوسط ؛ 3 = خوب ؛ 4 = عالی ) ؛ نمره متوسط معادل 12 ، نمره خوب معادل 14 و نمره عالی معادل 17 تعیین می شود . معادل سازی در سایر معیارها بعهده اداره کل خدمات آموزشی خواهد بود .

*تبصره : چنانچه واحدهای ارائه شده فاقد تعداد واحد باشد مراتب بهمراه مدارک مورد نیاز برای بررسی به اداره کل خدمات آموزشی ارسال می گردد .

8. تعداد واحد درس تطبیقی نباید کمتر از تعداد واحد درسی رشته جدید باشد در صورتیکه تعداد واحد یک درس کمتر باشد می توان به صورت تلفیقی چند واحد درسی مرتبط را ، با یک درس تطبیق و معادلسازی نمود در هر صورت میانگین نمرات درس های تطبیقی نباید از حد نصاب نمرات تعیین شده کمتر باشد .

9. کلیه نمرات درس های تطبیقی در میانگین کل محاسبه می گردد .

10. با انتقال دانشجو از یک مرکز به مرکز دیگر ( بدون تغییر رشته ) در پذیرش یا در نمره های درس دانشجو هیچ تغییری ایجاد نمی شود .

11. دانشجویان دانشگاه پیام نور چنانچه تغییر رشته بدهند کلیه دروس عمومی و نیز واحدهای مشترک که دارای عناوین ، سرفصل تعداد واحد یکسان و کد درس مشترک باشند نیازی به تطبیق واحد نداشته و عیناً با همان نمره ردی و قبولی در کارنامه دانشجو باقی می ماند .

نحوه اجرا :

1. دانشجو موظف است با در دست داشتن اصل مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم متوسطه نظام قدیم و فرم پذیرش اینترنتی همزمان با تشکیل پرونده حضوری به مدیر آموزش مراجعه نماید .

2. دانشجو موظف است معرفی نامه برای دریافت ریزنمرات اخذ و سپس به دانشگاه قبلی مراجعه و نسبت به پیگیری ارسال ریزنمرات تائید شده اقدام نماید .

3. پس از وصول ریزنمرات دانشجو موظف است با اخذ برنامه ارائه دروس رشته خود به کارشناس معادلسازی مراجعه و نسبت به تکمیل فرم های مربوط به معادلسازی اقدام نماید .

تذکر مهم :

– معادلسازی دروس عمومی در مرکز صورت می پذیرد .

– معادلسازی دروس تخصصی در استان صورت می پذیرد .

– بررسی و معادلسازی تبصره 3 بند 4 و بند 7 بعهده اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه مستقر در تهران می باشد .

– پس از تائید معادلسازی توسط مرکز و استان ، دروس در کارنامه دانشجو درج می گردد .

– پس از ثبت دروس معادلسازی شده دانشجو موظف است به کارشناس مالی مراجعه و نسبت به تعیین شهریه دروس اقدام نماید .

تذکرات بسیار مهم :

· ملاک تعیین دانشگاه برای معادلسازی دروس دفترچه آزمون سراسری سال 90 خواهد بود و برای دانشگاه آزاد مرجع تائید دفتر گسترش آموزش عالی خواهد بود.

· چنانچه رشته – شهرهای دانشگاه آزاد در لیست مذکور موجود نباشد ، مدارک و درخواست دانشجو برای استعلام به اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه مستقر در تهران ارسال و سپس از اعلام نتیجه و در صورت تائید ، معادلسازی دانشجو قابل بررسی خواهد بود .

۴۲ نظر به شرایط و ضوابط معادلسازی دروس در دانشگاه پیام نور

comment rss - Trackback

 1. احد جعفري دارنجاني گفت:

  با سلام و تشكر از اطلاع رساني شما

 2. م. س گفت:

  سلام علیکم
  ضوابط مطروحه مشمول کارشناسی ارشد هم می شود؟

 3. مهدی باقری گفت:

  سلام ،من ورودی 86 هستم و با مدرک کاردانی کامپیوتر از آموزشکده های فنی به پیام نور آمده ام و در مقطع لیسانس اشتغال به تحصیل دارم و پیگر معادلسازی نبودم .آیا این ترم امکان معادسازی دارم؟ با فراوان سپاس

  • رها آزاد گفت:

   سلاموسپاس
   من کاردانی کامپیوتراز دانشگاه ازاد دارم میتونم کارشناسی رو با معادل سازی توییام نور ادامه بدم؟؟؟؟؟؟
   با تشکر.

 4. ا.م گفت:

  سلام-بطور خلاصه لیسانس بازرگانی دانشگاه دولتی میتواند لیسانس حسابداری از سیستم فراگیر معادل سازی کند.متشکرم

 5. لیلاسادات امام گفت:

  سلام . من کارشناسی کشاورزی در دانشگاه سراسری تبریز خوندم و الان دارم کارشناسی شهرسازی می خونم . الان ترم 2 هستم . می خواستم ببینم تا چه زمانی فرصت معادلسازی دارم و چطور میتونم تقاضا بدم ؟

 6. صالح مشاري نصير كندي گفت:

  سلام
  آقا من همچين حرفي نزدم خيلي هم نمراتم بالاست و به هيچ كس هم ربطي نداره و بنده تمام حرفهاي قبلي كه اصلا از طرف اين جانب بر روي سايت نوشته شده را تكذيب مي كنم

 7. هما گفت:

  سلام. من دانشجوی انصرافی پیام نور هستم وترم قبل با سیستم فراگیروارد دانشگاه شدم ولی هنوز دروس دانشپذیری رو نگذروندم این ترم هم مرخصی گرفتم آیا فرصت معادلسازی رو از دست دادم ؟ یا هنوز دانشجو محسوب نشدم که اصلا معادلسازی بشه ؟ متشکرم

 8. roz گفت:

  سلام. من دانشجوی انصرافی پیام نور هستم وترم قبل با سیستم فراگیروارد دانشگاه شدم ولی هنوز دروس دانشپذیری رو نگذروندم این ترم هم مرخصی گرفتم آیا فرصت معادلسازی رو از دست دادم ؟ یا هنوز دانشجو محسوب نشدم که اصلا معادلسازی بشه ؟ متشکرم

 9. هاشم یوسفلو گفت:

  سلام چند واحد باید پاس کنیم تامدرک فوق دیبلم گرفت

  • شیلا گفت:

   سلام من دانشجوی سال 86کارشناسی فراگیر هستم با دیپلم فنی وارد دانشگاه شدم و چندترمی مرخصی گرفته بودم .الان میخوام معادل سازی کنم وفوق دیپلم بگیرم آیا امکانش هست؟

 10. ظریفه نایب زاده گفت:

  سلام من توشیمی 9.35گرفتم ردشدم

  • سلطانی گفت:

   سلام
   من مدرک ارشد گیاهی آموزش محور (از طریق کنکور سراسری) را دارم اگر دوباره از طریق فراگیر همین رشته را قبول شوم ولی آموزش پژوهش(با پایان نامه) می توانم دروسی که از طریق آموزش محور گرفتم را معادل سازی کنم و فقط پایان نامه را بگذرانم؟ با تشکر

 11. سروش گفت:

  با سلام
  احتراما اینجانب دانشجوی ورودی 89 وبا ارائه دیپلم نظام قدیم وارائه مدرک کاردانی جهت تطبیق 23 واحد انجام گرفته آیا بخشنامه جدیدشامل اینجانب میشود باتشکر

 12. سید محمد موسوی گفت:

  من کاردانی حسابداری دارم پیش دانشگاهی ندارم شرکت کردم کارشناسی فراگیر و می خواهم پیش بگیرم تطبیق دانشگاه ازاد به پیام نور چگونه است مثلا درسهایی که واحد هاشون باهم فرق می کند .

 13. احسان گفت:

  با سلام
  این چه تبصره ای است که به بخشنامه اضافه شده است !؟ :
  دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی پیوسته که دارای مدرک کاردانی ( پیوسته ) و فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند ، هیچ یک از واحدهای مقطع کاردانی آنان قابل معادلسازی نمی باشد.
  مگر دوره پیش دانشگاهی چند واحد دارد که نداشتن مدرک آن سبب میشود تا هیچ کدام از واحدهای دوره کاردانی پیوسته قابل معادلسازی نباشد !؟
  ما در دوره کاردانی پیوسته 89 واحد گذرانده ایم و این انصاف نیست که این دروس حتی با نمره 12 قابل معادلسازی نباشد.
  بنده قصد ثبت نام در دوره فراگیر کارشناسی را داشتم که با وجود این تبصره در این بخشنامه منصرف شدم.

 14. ایران گفت:

  سلام من کاردانی دانشگاه ازاد خوندم بعد فراگیر پیام نور کارشناسی ناپیوسته دارم میخونم ایا مدرک من معادل سازی نمیشه؟لطفا راهنمایی کنیید

  • صادق علی گفت:

   سلام من مدرک کاردانی حسابداری دانشگاه ازاد دارم. الان دانشگاه فراگیر پیام نور کارشناسی رشته حسابداری ناپیوسته قبول شده ام ایا مدرک من معادل سازی می شه ؟لطفا راهنمایی کنیید

 15. پریسا گفت:

  سلام .می خواستم بدونم در دانشگاه پیام نور چه مقدار از واحدهای درسی گذرانده شده در علمی کاربردی {ترمی} قابل تطبیق می باشد؟فوق دیپلم حقوق از دانشگاه علمی کاربردی هستم و اخیرا ازمون رشته حقوق فراگیر شرکت کرده ام ممنون میشم واسم توضیح بدید

 16. فرهادغفارپور گفت:

  سلام!من داراي ليسانس مهندسي صنايع از دانشگاه ازاد هستم وامسال دررشته حقوق پيام نورقبول شدم.اياميتوانم ازمعادل سازي دروس استفاده كنم؟چگونه؟

 17. غفور مددی گفت:

  با سلام بنده 6واحد پاس شده در مرکز تهران غرب کاشناسی ارشد دارم 13.14و13.4و12.51 تاحالا دو بار درخواست معادلسازی درهمان رشته در مرکز تهران ری کرده ام نپذیرفتند به نظر شما با این آیین نامه جدید مشکل بنده حل می شود یانه؟راهکارش چیه؟

 18. مینا سادات گفت:

  سلامومن دانشجوی کارشناسی اقتصاد دانشگاه پیام نور هستم و حدود 80 واحد پاس کردمومی خواستم بدونم آیا میتونم مدرک فوق دیپلم بگیرم و دیگه ادامه ندم؟ممنون

 19. سمیه عسگری گفت:

  سلام
  من در دوره کاردانی رشته حقوق گرایش شورای حل اختلاف در واحد 43 به صورت پودمانی تهران خوانده ام ودارای مدرک کاردانی و پیش دانشگاهی میباشم در حال حاضر در دوره کارشناسی حقوق ثبت در دانشگاه علمی کاربردی سردفتران میخوانم ودر پیام نور فراکیر رشته حقوق در دانشگاه پیام نور فراگیر واحد پردیس قبول شدم
  حال میخواهم بدانم ایا واحد هایی که مادر علمی کاربردی گذرانده ایم بنام مثلا عقود یا اموال یا خانواده …میباشد اما در پیام نور بنام مدنی 1 و2 و3…میباشد ایا پیام نور واحد های کاردانی و درکارشناسی در حد 2 ترم خوانده ام تطبیق میدهد یا خیر
  با تشکر از پاسخ گویی شما

 20. انصاری فر گفت:

  سلام خسته نباشید
  من دانشجوی کارشناسی پیوسته در رشته ی علوم کامپیوتر هستم. در حال حاضر 60 واحد پاس کردم و ب دلیل شاغل بودن توانایی ادامه تحصیل در این رشته را ندارم.
  میخواستم بدونم ایا میتونم فوق دیپلم بگیرم و دیگه ادامه ندم. ممنون میشم جواب بدین

 21. مجید گفت:

  سلام من ورودی 87 هستم معدل کل من 11.87 ایا مدرک لیسانس معادل به من تعلق میگیرد

 22. مرتضی گفت:

  سلام من دارای مدرک سطح 1 حوزه ی علمیه هستم
  آیا میتوانم برای مدرک کارشناسی از دانشگاه اقدام کنم.
  باتشکر
  اگر مقدور بود به ایمیلم ارسال فرمایید

 23. صفورا شعبانی مژدهی گفت:

  سلام من فارغ التخصیل کارشناسی رشته مدیریت صنعتی هستم و دوباره در رشته مترجمی زبان کارشناسی در پیام نور قبول شده ام معادل سازی برای درسهای عمومی صورت میگیرد شرایطش چگونه است؟

  با تشکر

 24. زهرا حسنی گفت:

  با سلام
  سابت بسیار خوب و مفیدیست.امیدوارم من هم جوابم را زود بگیرم.
  من دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور،رشته زمین شناسی هستم و کارشناسی را نیز در همین دانشگاه و همین مرکز گذرانده ام. درس زبان تخصصی را در دوره کارشناسی با نمره47/11گذرانده ام،میخواهم بدانم با زبان کمبود دوره ارشدم قابل تطبیق هست یا خیر؟
  از طرفی من ترم گذشته(نیمسال دوم91-92) 4واحد درس داشته ام و از آنجا که برای فارغ التحصیلی گفتند باید زبان تخصصی(بعنوان درس کمبود)را بردارم،این درس را به صورت معرفی به استاد گذرانده ام،این درس به ترم قبلم منتقل میشود یا خیر؟

 25. صفا احدی گفت:

  من خاستار معادل سازی دروس پیام نور با دانشگاه سراسری هستم
  امکان پذیر است؟؟؟

 26. جمال شاعری گفت:

  با سلام
  اینجانب فارغ التحصیل رشته مطالعات اسلامی از لبنان هستم و 18 واحد نیز جهت رسمی کردن مدرکم در دانشگاه تهران گذراندم وهمچنین دروس جبرانی حقوق را در رشته ارشد حقوق بین الملل گذراندم نظر به اینکه بسیاری از مواد رشته کارشناسی فقه و حقوق اسلامی مترادف با مواد رشته قبلی بنده میباشد به نظر در صورت شرکت در کارشناسی فقه و حقوق اسلامی جند درصد از مواد تطبیق میخورد و دوره تحصیل کارشناسی بنده به چند ترم تقلیل پیدا خواهد کرد لطفا راهنمایی بفرمایید

 27. کامپیوتر گفت:

  با سلام
  اگر از پیام نور به دانشگاه سراسری قبول بشیم چه دروسی معادل سازی میشه؟فقط عمومی؟اصلا معادل سازی میشه؟دروس تخصصی مثل مبانی یا فیزیک و ریاضی چطور؟

 28. حسین داوودی گفت:

  باسلام
  من حقوق دانشگاه امام حسین داخلی خوندم دانشگاه جواب نمی ده که با مجوز وزارت علوم مدارک داخلی داده یا نه می خواهم توی پیام نور ببینم می تونم دوباره کارشناسی ثبت نام کنم به شرطی که نمرات داخلی امام حسین برام معادل سازی بشه
  دانشگاه شماره تماس هم توی سایتش نداره توره خدا کمکم کنید بیکارم
  اگه مدرک را معادلسازی کنم می تونم توی آزمون وکالت شرکت کنم.

 29. علی جوادی گفت:

  سلام ! در صورت گرفتن مدرک کاردانی از دانشگاه پیام نور ، آیا برای ادامه تحصیل در یکی از دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی نیازی به تطبیق واحد های دروس دوره کاردانی من است یا خیر؟ چون نمره های من در حد قبولی می باشند 🙁

 30. star گفت:

  سلام خسته نباشید
  من لیسانس صنایع هستم از دانشگاه پیام نور
  من درس زبان تخصصی را با یه درس ۲ واحدی (که اوایل تحصیل پاس کردم و بعدا آن درس کلا حذف شد) معادل سازی کردم
  حالا اگر امسال ارشد دانشگاه آزاد صنایع گرایش سیستم بهره وری قبول بشم آیا باید زبان رو پاس کنم؟؟

 31. مریم گفت:

  توروخدامعرفی به استادو3درس نظری کنید

 32. ناشناس گفت:

  باسلام- من کارشناسی رشته حقوق و در دانشگاه ازاد کازرون در استان فارس تمام کردم حالا قصد دارم کارشناسی مترجمی زبان رادر پیام نور بخوانم . نمرات دروس عمومی من همه بالای هفده می باشد میخواستم ببینم با این شرایط واحد های عمومی من تطبیق داده می شود.ممنون

 33. داود مرادي گفت:

  با سلام و احترام. من كارمند رسمي با مدرك كارشناسي مديريت فرهنگي علمي كاربردي مي باشم. مي خواستم بدانم نزديكترين رشته در فراگير پيام نور به اين مدرك كدام است كه كمترين تطبيق را داشته باشد. در ضمن بين مديريت رسانه و مديريت دولتي مردد هستم. لطفا راهنمائي نمائيد كه انتخاب درستي داشته باشم. با تشكر فراوان

 34. reza گفت:

  سلام .من مدرک کاردانی ناپیوسته برق الکترونیک از دانشگاه غیر انتفاعی دارم.میخواستم بپرسم برای شرکت در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور باید چی کار کنم . من از چند نفر پرسیدم گفتن باید دروس معادل سازی بشه… تو رو خدا راهنمایی م کنید نمیدونم چی کار کنم
  آزمون جامع برای معادل سازی چه زمانی است. جواب سوال هامو بدید ممنون میشم.

 35. امین گفت:

  ایا میشه واحدهای که تو دانشگاه غیرانتفاعی پاس کردم با پیام نور تطبیق بدم

 36. لیلا عظیمی گفت:

  سلام من لیسانس علوم اجتماعی با گرایش برنامه ریزی ورفاه اجتماعی سال ۱۳۸۷هستم میشه با رشته خدمات اجتمخدمات اجتماعی معادل سازی کنم

 37. OMID LOVER گفت:

  سلام من رشته مهندسی صنایع هستم.دانشگاه پیام نور درس میخونم.میخوام ببینم چند واحد باید پاس کنم تا مدرک فوق دیپلم بگیرم و برم خدمت سربازی؟!

 38. مجتبی خزایی گفت:

  با سلام من فارغ التحصیل در رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه علمی کاربردی ام ایا الان که ترم یک حقوق پیام نور هستم میتوانم معادلسازی کنم

» ارسال نظرات

دریافت اخبار پیام نور از طریق پیام کوتاه
آموزش ایزو

سیستم گلستان شکرستان طنز نوشته های دانشگاه پیام نور
کلیه حقوق این سایت ، متعلق به پیام نور نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر نام منبع و درج لینک بلامانع است .
طراحی : پیام نور نیوز